Regulaminy Fanklubu Niewiadówek

 • Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia Fanklubu Niewiadówek

REGULAMIN

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszeniezwane zwane dalej Klubem nosi nazwę: FANKLUB NIEWIADÓWEK

§2

Siedzibą Klubu jest miasto Sosnowiec a swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych krajów Europy.

§3

Klub jest stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowanym w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Klub działa na podstawie prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Klub może być członkiem organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Klub zrzesza osoby fizyczne będące obywatelami RP.

§6

Klub może być finansowany tylko i wyłącznie ze składek członkowskich.

§7

Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na pracy społecznej.

§8

Godłem Klubu jest rysunek przyczepy kempingowej N 126 marki Niewiadów, powyżej znajduje się nazwa klubu (Fanklub Niewiadówek). Całe Godło ma kształt elipsy.

§9

Klub posiada prawo używania godła według opisu w §8 oraz pieczęci Fanklub Niewiadówek - prostokątnej.

Rozdział II
Cel i środki działania

§10

Podstawowym celem Klubu jest działalność kulturalno – towarzyska, uprawianie sportu, oraz turystyki motorowej i caravaningowej,
Ponadto działalność na rzecz:

 • Turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Ochrony dóbr kultury,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Integracji Europejskiej,
 • propagowanie turystyki karawaningowej.

§11

Klub cele swoje realizuje poprzez:

 1. Współpracę z właściwymi organami administracyjnymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. Propagowanie wśród członków Klubu kultury jazdy na drogach publicznych,
 3. Organizowanie wycieczek turystycznych
 4. Spędzanie wspólnie wolnego czasu.
 5. Współpraca z ośrodkami rekreacyjno – wypoczynkowymi dla członków i turystów zmotoryzowanych.

Rozdział III
Członkowie i ich prawa i obowiązki

§12

Członkami Klubu mogą być osoby wymienione w § 5

§13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Czynnych
 2. Honorowych

§14

Członkiem czynnym może być każdy pełnoletni obywatel wymieniony w § 12 o ile:

 1. Złoży deklarację członkowską
 2. Posiada przyczepę kempingową firmy Niewiadów

§15

Tytuł honorowego członka nadawany osobom posiadającym wybitne zasługi, na wniosek czynnego członka klubu i zatwierdzone w głosowaniu przez 50%+1 klubowiczów czynnych. Honorowy członek Klubu korzysta z pełni praw członka czynnego Klubu.

§16

Członek czynny i honorowy otrzymuje jedną imienną legitymacje, która uprawnia do korzystania wszystkich klubowych zniżek (jedna legitymacja jest wydawana na jedną załogę tzn. 2 osoby dorosłe, 2 dzieci)

§17

Do obowiązków członka Klubu należy:

 1. Przestrzeganie statutu, regulaminu, wyników głosowań
 2. Godne reprezentowanie barw klubowych,
 3. Wzajemne świadczenie pomocy drogowej,
 4. Ochrona własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków.

§18

Członek "czynny" ma prawo:

 1. Wysuwać postulaty i wnioski,
 2. Korzystać ze wszystkich klubowych urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu oraz innych udogodnień, o ile klub takowe posiada.
 3. Reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych oraz turystycznych, w których bierze udział, nosić odznaki i stroje o barwach klubowych, nawet jeżeli nie jest na zlocie klubowym w celu reklamowania klubu
 4. Brać udział w imprezach organizowanych przez Klub.

§19

Członek ”honorowy” posiada wszelkie prawa zawarte w §8 - §18

§20

Członkostwo Klubu ustaje:

 1. Wskutek śmierci członka,
 2. Na własne pisemne żądanie członka,
 3. Członek może być wykluczony z Klubu jeżeli nie przestrzega postanowień statutu i łamie w sposób drastyczny i widoczny postanowienia regulaminu.

Wykluczenie z Klubu następuje poprzez głosowanie, głosów za lub przeciw musi być 50%+1 klubowicz.

Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Klubu

§21

Władzami Klubu są: Klubowicze czynni oraz honorowi.

§22

Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez głosowanie. Głosowanie jest przeprowadzane za pośrednictwem strony fanklubowej www.fanklub-niewiadowek.com

Rozdział V
Majątek klubu

§23

Fundusze Klubu składają się z: składki wpłacane przez klubowiczów

© Wszelkie prawa zastrzeżone

I. Prawa autorskie

Kopiowanie tekstów, zdjęć oraz filmów, z Fanklubu Niewiadówek, w całości, lub w części bez wcześniejszej, pisemnej zgody jest zabronione. Wyjątek stanowią informacje zawarte na stronie głównej Fanklubu Niewiadówek, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła nazwy serwisu w postaci www.fanklub-niewiadowek.com. Jeśli materiał publikowany jest w Internecie należy również umieścić link do serwisu.

Redakcja publikując jakiekolwiek materiały w vortalu w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami. Celem redakcji jest promowanie serwisów, które cechuje duża wartość merytoryczna wśród Czytelników vortalu. Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja vortalu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja Fanklubu Niewiadówek powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.


II. Odpowiedzialność i ochrona danych osobowych

Fanklub Niewiadówek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi Czytelników publikowane na Forum.

Fanklub Niewiadówek zastrzega sobie możliwość zablokowania możliwość korzystania z Forum Fanklubu Niewiadówek w przypadku gdy notorycznie próbują zamieszczać w serwisie treści zawierające wulgaryzmy, szkalujące innych bądź w inny sposób utrudniające korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.

Fanklub Niewiadówek przestrzega poszanowania prywatności wszystkich swoich Czytelników. Redakcja nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych Czytelników jeśli nie wyrażą na to wyraźniej zgody.


III. Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory

Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez Fanklub Niewiadówek zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

 

I. ZASADY OGÓLNE PANUJĄCE NA FORUM

 1. Administrator może zablokować dostęp danej osobie do forum bez podania przyczyny, jeśli ta nie przestrzega niniejszego regulaminu.
 2. Sugerujemy - podczas rejestracji lepiej nie podawać niektórych informacji personalnych, niż je podawać błędnie.
  Informacje te nie będą podawane żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.
 3. Osoby, które będą sztucznie wszczynać zbędne polemiki na forum prowadzące do kłótni lub ostrzejszych wypowiedzi, a także w nich uczestniczyć, będą wykluczane z uczestnictwa na naszym forum.
 4. Forum nasze zakłada aktywność. Oznacza to, że "zaprosiliśmy" Cię do współpracy z nami, ale oczekujemy, ze oprócz korzystania z masy informacji - będziesz sam owe informacje tworzył. Jest to jedna z najważniejszych zasad na naszym forum.
 5. Użytkownik nie może używać takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy.
 6. Zabrania się aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru.
 7. W przypadku zaśmiecania forum przez danego użytkownika dużą ilością postów (krótkich bez głębszej treści) posty te będą usuwane, a w przypadku powtarzalności, konta użytkowników będą zerowane, banowane lub nawet bezpowrotnie usuwane.
 8. Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną zablokowania konta użytkownika czasowo lub na stale (Tworzone w czasie trwania blokady konta "zastępcze" będą natychmiast usuwane razem ze wszystkimi postami). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.
 9. Wszelkie skargi i uwagi na temat treści zawartych na forum można zgłaszać do moderatorów poszczególnych działów lub, jeśli nie ma takowych, do global moderatorów albo administratorów.
 10. Forum NIE odpowiada za treści opublikowane na forum przez osoby trzecie. Przyjmuje jednak uzasadnione wnioski o usuwanie postów (choć nie jest to obligatoryjne).
 11. Autorzy postów godzą się, że treść ich wpisów może zostać w części lub w całości użyta na stronie głównej w celach informacyjnych.
 12. Nie można oferować nielegalnego oprogramowania i plików oraz informowania o miejscu składowania tychże plików.
 13. Osoby nagminnie zakładające tematy czy piszące posty które kolidują z celem forum będą wyłączane z udziału w nim.
 14. Avatary użytkowników forum mają maksymalny wymiar 100 na 100 pikseli.
 15. Nieznajomość zasad panujących na forum nie jest żadnym wytłumaczeniem w razie ich złamania, każdy może poświęcić 5 minut na ich przeczytanie.
 16. Po 10 ostrzeżeniach użytkownik ma blokowany dostęp do pisania postów a po 15 jest wykluczany z uczestnictwa w naszym forum.
 17. Ostrzeżenia nie są redukowane.
 18. Osoby które nie uaktywnią konta przez 30 dni zostaną usunięte z forum.
 19. Osoby podające w profilu strony porno lub takie które uważane są za spam zostają wykluczone z forum bez OSTRZEŻENIA.

II. ZASADY WYSYŁANIA WIADOMOŚCI

 1. Każdy post przed wysłaniem należy przeczytać ponownie i sprawdzić (opcja "Podgląd wiadomości"); Należy przykładać dużą wagę do poprawności gramatycznej i ortograficznej postu. W przypadku napisania niepoprawnej wiadomości, zawsze można ja edytować i zmienić jej treść (edytować można tylko swoje wiadomości).
 2. Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym użytkownikom, ze złamali regulamin. To jest robota dla moderatora, który odpowiednio zajmie się postem.
 3. Wszelka publikacja linków na Forum, wymusza uprzednie sprawdzenie prawdziwości zamieszczanego linku.
 4. Przy zdjęciach, tekstach zapożyczonych z innych stron autor winny jest podać źródło z którego korzystał.
 5. Użytkownicy mogą oprócz standardowych wiadomości wysyłanych na forum, wysyłać także prywatne wiadomości, które będą widoczne tylko dla osób, do których zostały wysłane.
 6. Floodowanie, spamowanie poprzez reklamowanie swoich stron, stron pornograficznych, a także obrażanie innych osób, ich poglądów politycznych lub religijnych oraz używanie niecenzuralnych słów jest zabronione i może stać się podstawa do zablokowania dostępu do naszego forum.
 7. Na forum niezbyt stosowne wyrażenia będą cenzurowane.
 8. Proszę umieszczać posty we właściwych działach, w przeciwnym wypadku mogą zostać skasowane, przeniesione do właściwego działu albo zamknięte.
 9. Post = wypowiedź. Nie można wysyłać wiadomości w stylu "Mnie także", "Ja tez chce", "Podeślij także mnie", "heh dobre" itp. Jeżeli chcesz przesłać dla autora prośbę, pochwałę to użyj "Prywatna Wiadomość - PW. Dbamy o poziom dyskusji i tego typu wiadomości będę bezwzględnie i bez uprzedzenia usuwane.
 10. Nie zadawaj pytań, na które padła już odpowiedz; przeglądaj watki toczonych rozmów w obrębie danej grupy tematycznej.
 11. Pomagamy na forum i jednocześnie rozpoczynamy odpowiednie wątki.
 12. Posty powinny dotyczyć treści toczącej się dyskusji. Wiadomości, które nie są związane z tematem zostają automatycznie usunięte przez moderatora.
 13. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników. Nie zmienia to jednak faktu, że wszelkie wiadomości powinny być zgodne z obowiązującym prawem.
 14. Zdjęcia publikujemy w miniaturach za pomocą serwisu FOTOSIK

III. PRAWA I OBOWIĄZKI MODERATORÓW

Regulamin i obowiązki moderatorów:

 1. Moderator ma obowiązek pilnowania porządku w dziale, który moderuje, a zarazem zwracać uwagę na cale forum.
 2. Wszelkie sugestie, zapytania i uwagi, co do funkcjonowania, moderowania innych działów danej kategorii forum, należy zgłaszać do odpowiedniego działu Uwagi i opinie na temat forum lub na skrzynkę PW Moderatora.
 3. Każdemu moderatorowi automatycznie zmieniany jest status - z aktualnie posiadanego na "Moderatorzy".
 4. Na prośbę moderatora, administrator forum może zamknąć dostęp do forum osobie, która nie przestrzega regulaminu fora.
 5. W przypadku wysłania wiadomości do niewłaściwego działu, moderator ma obowiązek przenieść ją do właściwego działu, zamknąć temat lub w skrajnym przypadku, skasować całą wiadomość.
 6. Moderator ma rozwijać dział przez niego moderowany zamieszczając nowe tematy i odpowiadając, postując.
 7. Moderator, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków może zostać pozbawiony tej funkcji, tracąc wszystkie przywileje moderatorskie.
 8. Każdy moderator ma prawo głosu w dziale moderatornia równe jednemu.
 9. Wszelkie złamania regulaminu przez jakiegoś użytkownika mają być powiadamiane w dziale Moderatornia.
 10. Moderator w żaden sposób nie ma obowiązku utrzymywania finansowo forum.

Nowe zapisy regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.


button1