Niezbędnik Kierowcy

 • Wypadek za granicą
 • Podczas kontroli drogowej
 • Leki Niebezpieczne Dla Kierowcy
 • Prawo Jazdy a UE

Od 1 maja 2004 roku Polacy podróżujący w krajach Unii Europejskiej nie mają obowiązku posiadania zielonej karty (ZK). Wystarczy wykupione w kraju OC, które jest ważne na terenie całej Wspólnoty. Druga ważna wiadomość: do polskiej polisy OC nie potrzeba też żadnych tłumaczeń czy potwierdzeń. Nie oznacza to oczywiście, że nie musimy zabierać ze sobą dowodu zawarcia ubezpieczenia, który jest wymagany w przypadku kontroli drogowej lub, co gorsza, stłuczki.

Załóżmy optymistycznie, że wyrządzona mam szkoda nie jest poważna i samochód nadaje się do dalszej jazdy. W takiej sytuacji szkodę możemy zgłosić nawet po powrocie do kraju. Przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w Polsce działa ośrodek informacji, który odnajdzie dla nas reprezentanta do spraw roszczeń wobec firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Swoich praw możemy dochodzić w języku polskim. W przypadku, jeśli dane towarzystwo nie ma swojego reprezentanta w Polsce, szkodę można likwidować przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dlatego też przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w polsko-angielski formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym (accident statement) dostępny m.in. na stronie:

http://www.piu.org.pl/nowosci/formularz_pl_ang.pdf

Rekomendowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń druk powinien składać się z dwóch lub trzech arkuszy, z których jeden to okładka w kolorze niebieskim z napisem Europejskie Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym (European Accident Statement). O tego typu dokument można również pytać bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego.

Jeśli nie mamy przy sobie formularza, warto spisać numery rejestracyjne drugiego pojazdu oraz dane osobowe jego właściciela. Jeśli są rozbieżności w kwestii winy, nie wahajmy się wezwać policji. Protokół policyjny będzie przydatny przy formalnościach związanych z likwidacją szkody. Policję trzeba wezwać zawsze, gdy są zabici lub ranni.

Również i w tym przypadku szkodę możemy zgłosić naszemu ubezpieczycielowi OC po powrocie z zagranicy. Do jej likwidacji będzie potrzebny protokół policyjny lub wspólne oświadczenia o zdarzeniu drogowym, gdzie koniecznie trzeba wpisać numery rejestracyjne samochodów (zamiast numeru ZK) biorących udział w zdarzeniu. Jeśli mamy dodatkowo ubezpieczenie AC, a wypadek był na tyle poważny, że nie możemy wrócić samochodem do Polski, trzeba skontaktować się z tzw. komisarzami awaryjnymi, czyli towarzystwami współpracującymi z naszym ubezpieczycielem. Większość polskich towarzystw posiada sieć współpracujących z nimi instytucji na terenie całej Europy. Umożliwia to pokrycie kosztów niezbędnych napraw. Dużo zależy od wykupionej przez nas opcji ubezpieczeniowej. Możemy, dmuchając na zimne, wybrać najpełniejszą formę assistance. Najdroższe ubezpieczenia obejmują m.in. nawet zastępczego kierowcę, który dowiezie rodzinę z powrotem do kraju w przypadku.

Jeśli nie znamy języka, przepisów danego państwa, a chcemy się jak najlepiej zabezpieczyć - można przed wyjazdem wykupić polisę ubezpieczenia ochrony prawnej, którą w Polsce oferuje już kilku ubezpieczycieli. Wtedy naszymi problemami zajmie się za granicą reprezentant prawny znający miejscowy język i lokalne prawo. To bardzo istotne, bo szkodę likwiduje się zgodnie z prawem miejsca kraju, w którym powstała.

1. Czechy i Słowacja

Ubezpieczyciele potrącają tzw. amortyzację od kosztów związanych z naprawą pojazdu. Im starszy pojazd, tym potrącenie jest większe. Ubezpieczyciele wypłacają bardzo niskie kwoty zadośćuczynienia.

2. Niemcy

Gdy przedstawi się ubezpieczycielowi sam kosztorys za naprawę pojazdu, odszkodowanie pomniejszane jest o VAT. By dostać je z VAT, potrzebna jest faktura (do niedawna niewymagana).

3. Włochy i Francja

Miejscowa policja nie wydaje zaświadczeń o kolizji drogowej. Bardzo trudno jest samemu dochodzić roszczeń. Ubezpieczyciele kontaktują się z adwokatem lub ubezpieczycielem poszkodowanego, nie zaś bezpośrednio z zainteresowanym. Ponadto we Włoszech ubezpieczyciele likwidują szkody bardzo powoli.

4. Austria

Trzeba zapłacić za przyjazd policji na miejsce zdarzenia. Jeżeli chcemy uniknąć takich wydatków, lepiej samemu zadbać o spisanie z drugim uczestnikiem okoliczności zdarzenia, np. posługując się opisanym wyżej formularzem. Policję trzeba jednak zawsze wezwać wtedy, gdy są zabici lub ranni.


Przydatne adresy stron:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - http://www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - http://www.pbuk.com.pl

Polska Izba Ubezpieczeń - http://www.piu.org.pl

Numery alarmowe:

Państwo
Policja
Pogotowie ratunkowe
Austria
133
144
Czechy
158
155
Francja
17
15
Niemcy
110
100
Słowacja
158
155
Włochy
112
118

Oprócz tych numerów w większości sieci komórkowych działa także ogólny numer alarmowy 112. Dzwoniąc na ten numer, wezwiesz pomoc w razie zagrożenia. W większości sieci komórkowych w Europie numer 112 działa nawet wtedy, gdy nie masz w swoim telefonie karty SIM. Poza numerem 112 są dostępne inne numery alarmowe (policja, pogotowie ratunkowe). Informacja o sieciach, które udostępniają numer 112 oraz inne numery alarmowe można znaleźć na stronach internetowych swojego operatora. Warto przed wyjazdem za granicę upewnić się, że mamy uruchomioną usługę roamingu i rozmów międzynarodowych.

Kontrola drogowa wywołuje u prawie wszystkich kierowców panikę. Natychmiast każdy zaczyna się zastanawiać -co zrobiłem źle? Tylko zachowanie spokoju może nam pomóc. Ważne są zasady, których powinniśmy przestrzegać, aby jak najszybciej wyruszyć w dalszą drogę.

Policjant, w celu przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego, jest uprawniony do wydawania poleceń i sygnałów. Polecenia i sygnały mogą być wydawane przez policjanta pieszego, znajdującego się w pojeździe lub na pojeździe, jadącego wierzchem, znajdującego się na pokładzie statku powietrznego.

Policjant umundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

Policjant nie umundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym.

Policjant taki w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

Policjant jadący pojazdem samochodowym może podawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych. Natomiast policjant patrolu powietrznego polecenie do zatrzymania pojazdu podaje za pomocą urządzeń nagłaśniających lub świetlnych.

Dla zwrócenia uwagi na podawane sygnały lub polecenia policjant może używać sygnałów dźwiękowych lub gwizdka policyjnego. Pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie jest to dozwolone, nie utrudnia ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu. W celu dojazdu do takiego miejsca policjant może wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym.

Pojazd policyjny powinien być, w miarę możliwości, ustawiony za zatrzymanym pojazdem.

Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto, jeżeli jest w mundurze okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu, natomiast, gdy jest po cywilnemu okazuje legitymację służbową bez wezwania. Legitymację tę okazuje w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru służbowego policjanta oraz nazwy organu, który wydał legitymację. Przystępując do czynności kontrolnych policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami (np. w czasie działań pościgowych) policjant może nakazać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu opuścić pojazd, stanąć w rozkroku i oprzeć ręce na dachu (boku) pojazdu lub położyć się na pasie drogowym twarzą do ziemi.

Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności udzielenia pomocy choremu lub rannemu, doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia, poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek, okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia, przeprowadzenia czynności procesowych.


Zapamiętaj!

Kierujący, po zatrzymaniu pojazdu, pozostaje na zajmowanym miejscu, trzymając równocześnie obie ręce na kierownicy. Jakiekolwiek czynności może wykonać jedynie w następstwie wyraźnego polecenia wydanego przez policjanta.

 • żołnierz straży granicznej, w strefie nadgranicznej,
 • pracownik kolejowy, na przejazdach kolejowych,
 • pracownik zarządu drogi, wykonujący roboty na drodze,
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki i konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
 • pilot pojazdu nienormatywnego, w stosunku do którego obowiązuje określony w odrębnych przepisach wymóg pilotowania, po wyjściu z pojazdu pilotującego - w związku z utrudnieniem ruchu drogowego wynikającym z przejazdu pojazdu nienormatywnego,
 • strażak Państwowej Straży Pożarnej - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • umundurowany żołnierz Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych,
 • kierujący autobusem przeznaczonym do przewozu dzieci do szkoły podczas jego postoju w związku z wsiadaniem i wysiadaniem dzieci,
 • umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej.

Oznaczenie Wpływ: Duży - oznacza że, ten lek może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną człowieka, wymaga  zachowania szczególnej ostrożności lub zaniechania prowadzenia samochodu,

Oznaczenie Wpływ: Bardzo Duży -   ten  lek  silnie  upośledza  sprawność  psychofizyczną  człowieka.  Chorego obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów przez 24 godziny od jego zażycia

Nazwa handlowa
Substancja
Oddziaływanie
Wpływ
Accupro
Quinaprilum
silny
duży
Aethylum chloratum
Ethylis chloridum
silny
duży
Afobam
Alprazolamum
silny
duży
Alcaine
Proxymetacaini hydrochloridum
silny
duży
Alomide
Lodoxamidum
silny
duży
Alprox
Alprazolamum
silny
duży
Amantix
Amantadini sulfas
silny
duży
Amizepin
Carbamazepinum
silny
duży
Anafranil
Clomipramini hydrochloridum
silny
duży
Analux
Phenylephrini hydrochloridum
silny
duży
Andepin
Fluoxetinum
silny
duży
Anticol
Disulfiramum
silny
duży
Apilepsin
Natrii valproas
silny
duży
Arduan
Pipecuronii bromidum
silny
bardzo duży
Aredia
Natrii pamidronas
silny
bardzo duży
Aricept
Donepezili hydrochloridum
silny
duży
Arifon
Indapamidum
silny
duży
Atarax
Hydroxyzini hydrochloridum
silny
duży
Aulin
Nimesulidum
silny
duży
Avelox
Moxifloxacinum
silny
duży
Aviomarin
Dimenhydrinatum
silny
duży
Baclofen
Baclofenum
silny
duży
Biosotal
Sotaloli hydrochloridum
silny
duży
Bioxetin
Fluoxetinum
silny
duży
Brietal
Methohexitalum natricum
silny
duży
Brinerdin
Clopamidum, dihydroergocistini mesilas, reserpinum
silny
duży
Bromergon
Bromocriptini mesilas
silny
duży
Bunondol
Buprenorphini hydrochloridum
silny
bardzo duży
Buscolysin
Hyoscini butylbromidum
bardzo silny
duży
Buscopan
Hyoscini butylbromidum
bardzo silny
duży
Buspirone
Buspironi hydrochloridum
silny
duży
Buxal
Buspironi hydrochloridum
silny
duży
Calypsol
Ketaminum
silny
bardzo duży
Campto
Irinotecani hydrobromidum
silny
bardzo duży
Carbachol 3%
Carbacholi chloridum
silny
duży
Catapresan
Clonidini hydrochloridum
bardzo silny
duży
Centrophenoxin
Meclofenoxati hydrochloridum
silny
duży
Chloropernazinum
Prochlorperazinum
silny
duży
Chlorprothixen
Chlorprothixeni hydrochloridum
silny
duży
Chlorsuccillin
Suxamethonii chloridum
bardzo silny
bardzo duży
Clonazepamum
Clonazepamum
silny
duży
Clonistada
Clonidini hydrochloridum
bardzo silny
duży
Clopixol
Zuclopenthixolum
silny
duży
Clopixol Acuphase
Zuclopenthixoli acetas
silny
duży
Clopixol-Depot
Zuclopenthixoli decanoas
silny
duży
Cloranxen
Dikalii clorazepas
silny
duży
Clozapine
Clozapinum
silny
duży
Comtan
Entacaponum
silny
duży
Convulex
Acidum valproicum
silny
duży
Convulex
Natrii valproas
silny
duży
Conzepin
Carbamazepinum
silny
duży
Cosopt
Dorzolamidum, Timololum
silny
duży
Cyclobarbitalum
Cyclobarbitalum Calcicum
silny
duży
Cynt
Moxonidinum
silny
duży
Cystrin
Oxybutynini hydrochloridum
silny
duży
Darob
Sotaloli hydrochloridum
silny
duży
Decaldol
Haloperidoli decanoas
silny
duży
Depakine
Natrii valproas
silny
duży
Depakine Chrono
Acidum valproicum, Natrii valproas
silny
duży
Depamide
Valpromidum
silny
duży
Deprexetin
Fluoxetini hydrochloridum
silny
duży
Diabinese
Chlorpropamidum
silny
duży
Diazepam RecTubes
Diazepamum
silny
duży
Diazepam-Lipuro
Diazepamum
silny
duży
Dihydralazinum
Dihydralazini sulfas
silny
duży
Dilatrend
Carvedilolum
silny
duży
Diphergan
Promethazini hydrochloridum
silny
duży
Dipromal
Magnesii valproas
silny
duży
Disalunil
Hydrochlorothiazidum
silny
duży
Dissenten
Loperamidi hydrochloridum
silny
duży
Disulfiram
Disulfiramum
silny
duży
Ditropan
Oxybutynini hydrochloridum
silny
duży
Dolargan
Pethidini hydrochloridum
odurzający
duży
Dolcontral
Pethidini hydrochloridum
odurzający
bardzo duży
Doltard
Morphini sulfas
odurzający
bardzo duży
Dopanol
Methyldopum
silny
duży
Dopegyt
Methyldopum
silny
duży
Dormicum
Midazolamum
silny
duży
Doxepin
Doxepinum
silny
duży
Driptane
Oxybutynini hydrochloridum
silny
duży
Droperidol
Droperidolum
silny
bardzo duży
Durogesic
Fentanylum
odurzający
bardzo duży
Duspatalin
Mebeverini hydrochloridum
silny
duży
Efectin
Venlafaxinum
silny
duży
Efrinol
Ephedrini hydrochloridum
silny
duży
Elenium
Chlordiazepoxidum
silny
duży
Epanutin Parenteral
Phenytoinum natricum
silny
duży
Ergolaktyna
Bromocriptinum
silny
duży
Esperal
Disulfiramum
silny
duży
Estazolam
Estazolamum
silny
duży
Etomidate - Lipuro
Etomidatum
silny
duży
Exelon
Rivastigminum
silny
duży
Fenactil
Chlorpromazini hydrochloridum
silny
duży
Fenoterol
Fenoteroli hydrochloridum
silny
duży
Fentanyl
Fentanylum
odurzający
bardzo duży
Fevarin
Fluvoxamini maleas
silny
duży
Fluanxol
Flupentixolum
silny
duży
Fluanxol Depot
Flupentixoli decanoas
silny
duży
Flunarizinum
Flunarizinum
silny
duży
Fluoksetyna
Fluoxetini hydrochloridum
silny
duży
Fluoresceine
Fluoresceinum natricum
silny
bardzo duży
Fluorescite
Fluoresceinum
silny
bardzo duży
Fluoxetin
Fluoxetini hydrochloridum
silny
duży
Fluxin
Fluoxetinum
silny
duży
Forane
Isofluranum
silny
bardzo duży
Fortral
Pentazocini hydrochloridum
silny
duży
Fotil
Pilocarpini hydrochloridum, Timololi maleas
bardzo silny
duży
Gabitril
Tiagabinum
silny
duży
Gilucor
Sotaloli hydrochloridum
silny
duży
Gilucor Mite
Sotaloli hydrochloridum
silny
duży
Halidor
Bencyclani fumaras
silny
duży
Haloperidol
Haloperidolum
silny
duży
Haloperidol Decanoat
Haloperidoli decanoas
silny
duży
Heminevrin
Clomethiazoli edisilas
silny
duży
Hydiphen
Clomipramini hydrochloridum
silny
duży
Hydrochlorothiazidum
Hydrochlorothiazidum
silny
duży
Hydroxyzinum
Hydroxyzini hydrochloridum
silny
duży
Hypnomidate
Etomidatum
silny
duży
Hytrin
Terazosini hydrochloridum
silny
duży
Imipramin
Imipramini hydrochloridum
silny
duży
Imodium
Loperamidi
silny
duży
Imovane
Zopiclonum
silny
bardzo duży
Injectio Polocaini
Procaini hydrochloridum
silny
duży
Iopidine
Apraclonidini hydrochloridum
bardzo silny
duży
Iporel
Clonidini
bardzo silny
duży
Isoniazidum
Isoniazidum
silny
duży
Isopto-Carbachol
Carbacholi chloridum
silny
duży
Isopto-Carpine
Pilocarpini hydrochloridum
bardzo silny
duży
Jumex
Selegilini hydrochloridum
silny
duży
Kapanol
Morphini sulfas
odurzający
bardzo duży
Katen
Mexiletini hydrochloridum
silny
duży
Ketanest
Ketaminum
silny
bardzo duży
Ketof
Ketotifenum hydrofumaras
silny
duży
Ketotifen
Ketotifeni fumaras
silny
duży
Klozapol
Clozapinum
silny
duży
Kredex
Carvedilolum
silny
duży
Lamictal
Lamotriginum
silny
duży
Leponex
Clozapinum
silny
duży
Lerivon
Mianserini hydrochloridum
silny
duży
Levonor
Norepinephrini bitartras
bardzo silny
duży
Lexotan
Bromazepamum
silny
duży
Lidocain Braun
Lidocaini hydrochloricum
silny
duży
Lignocainum
Lidocaini hydrochloricum
silny
duży
Lithium Carbonicum
Lithii carbonas
silny
duży
Loperamid
Loperamidi hydrochloricum
silny
duży
Lorafen
Lorazepamum
silny
duży
Lucrin Depot
Leuprorelini acetas
silny
duży
Ludiomil
Maprotilini hydrochloricum
silny
duży
Luminalum
Phenobarbitalum
silny
duży
Mabthera
Rituximabum
silny
duży
Mabuson
Buspironi hydrochloricum
silny
duży
Madopar
Levodopum + Benserazidum
silny
duży
Maxalt
Rizatriptanum
silny
duży
Mazindol
Mazindolum
bardzo silny
duży
Medazepam
Medazepamum
silny
duży
Meridia
Sibutramini hydrochloricum
silny
duży
M-Eslon
Morphini sulfas
odurzający
bardzo duży
Methadone
Methadoni hydrochloridum
odurzający
bardzo duży
Methyldopa
Methyldopum
silny
duży
Metocard
Metoprololi tartras
silny
duży
Metohexal
Metoprololi tartras
silny
duży
Metoprolol
Metoprololi tartras
silny
duży
Mexicord
Mexiletini hydrochloridum-
silny
duży
Mexitil
Mexiletini hydrochloridum
silny
duży
Mianserin
Mianserini hydrochloridum
silny
duży
Midanium
Midazolamum
silny
duży
Milocardin
Preparat złożony
silny
duży
Minipress
Prazosinum
silny
duży
Miostat
Carbacholi chloridum
silny
duży
Mirenil
Fluphenazini dihydrochloridum
bardzo silny
duży
Mirenil Prolongatum
Fluphenazini hexanoas
bardzo silny
duży
Mizodin
Primidonum
silny
duży
Moradol
Butorphanolum
odurzający
bardzo duży
Morphini sulfas
Morphini sulfas
odurzający
bardzo duży
MST Continus
Morphini sulfas
odurzający
bardzo duży
Mydriacyl
Tropicamidum
silny
duży
Myolastan
Tetrazepamum
silny
duży
Naloxonum
Naloxoni hydrochloricum
bardzo silny
bardzo duży
Narcotan
Halothanum
bardzo silny
bardzo duży
Neo-synephrine
Phenylephrini hydrochloricum
silny
duży
Neuleptil
Periciazinum
silny
duży
Neurol
Alprazolamum
silny
duży
Neurontin
Gabapentinum
silny
duży
Neurotop Retard
Carbamazepinum
silny
duży
Niar
Selegilini hydrochloricum
silny
duży
Nimbex
Cisatracurium
bardzo silny
bardzo duży
Nimbex Forte
Cisatracurium
bardzo silny
bardzo duży
Nitrazepam
Nitrazepamum
silny
duży
Noctofer
Lormetazepamum
silny
bardzo duży
Nolvadex
Tamoxifenum
bardzo silny
duży
Normatens
Clopamidum, Dihydroergocristinum, Reserpinum
silny
duży
Normoglaucon
Pilocarpini hydrochloricum, Metipranololi hydrochloricum
bardzo silny
duży
Norprolac
Quinagolidum
silny
duży
Norserin
Mianserini hydrochloricum
silny
duży
Noveril
Dibenzepini
silny
duży
NovoNorm
Repaglinidum
silny
duży
Oftanex
Dipivefrinum
silny
duży
Oksazepam
Oxazepamum
silny
duży
Orfiril
Natrii valproas
silny
duży
Oxazepam
Oxazepamum
silny
duży
Pancuronium
Pancuronii bromidum
bardzo silny
bardzo duży
Parkopan
Trihexyphenidili hydrochloricum
silny
duży
Parlodel
Bromocriptinum
silny
duży
Pavulon
Pancuronii bromidum
bardzo silny
bardzo duży
Pentazocinum
Pentazocini lactas
silny
duży
Pentothal Sodium
Thiopentalum natricum
bardzo silny
bardzo duży
Peritol
Cyproheptadini hydrochloricum
silny
duży
Permax
Pergolidi mesilas
silny
duży
Pernazinum
Perazinum
silny
duży
Petinimid
Ethosuximidum
silny
duży
Petylyl
Desipramini hydrochloricum
silny
duży
Phenazolinum
Antazolini hydrochloricum
silny
duży
Pheneturid
Pheneturidum
silny
duży
Phenydantin
Phenobarbitalum, Phenytoinum
silny
duży
Phenytoinum
Phenytoinum
silny
duży
Physiotens
Moxonidinum
silny
duży
Physostigminum
Physostigmini salicylas salicylicum
bardzo silny
duży
Pilocarpinum
Pilocarpini hydrochloricum
bardzo silny
duży
Pilocarpinum
Pilocarpini ophtalm.
bardzo silny
duży
Pilogel
Pilocarpini hydrochloricum
bardzo silny
duży
Pilomann
Pilocarpini hydrochloricum
bardzo silny
duży
Pivepol
Dipivefrini
silny
duży
Podtlenek azotu
Dinitrogenii oxidum
silny
duży
Poldoxin
Doxepini hydrochloricum
silny
duży
Polfergan
Promethazini
silny
duży
Polmesilat
Pridinoli mesilas
silny
duży
Polomigran
Pizotifenum
silny
duży
Polpressin
Prazosinum
silny
duży
Pozitan
Ketotifenum
silny
duży
Pramolan
Opipramoli hydrochloricum
silny
duży
Pridinol
Pridinoli hydrochloricum
silny
duży
Pritor
Telmisartamum
silny
duży
Proasthmin
Ephedrinum, Phenobarbitalum, Theophyllinum
silny
duży
Promazin
Promazini hydrochloricum
silny
duży
Protadina
Cyproheptadini hydrochloricum
silny
duży
Prozac
Fluoxetinum
silny
duży
Rantudil Forte
Acemetacinum
silny
duży
Rantudil Retard
Acemetacinum
silny
duży
Rapifen
Alfentanilum
odurzający
bardzo duży
Raudiazin
Dihydralazini sulfas, Reserpinum
silny
duży
Raupasil
Reserpinum
silny
duży
Reasec
Diphenoxylati hydrochloricum, Atropini sulfas
silny
duży
Reladorm
Cyclobarbitalum calcicum, Diazepamum
silny
duży
Relanium
Diazepamum
silny
duży
Relsed
Diazepamum
silny
duży
Requip
Ropinirolum
silny
duży
Rescula
Isopropyli unoprostonum
silny
duży
Retiazid
Hydrochlorothiazidum, Reserpinum
silny
duży
Rilutek
Riluzolum
silny
duży
Rispolept
Risperidonum
silny
duży
Rivotril
Clonazepamum
silny
duży
Rohypnol
Flunitrazepamum
silny
bardzo duży
Ronton
Ethosuximidum
silny
duży
Rudotel
Medazepamum
silny
duży
Sabril
Vigabatrinum
silny
duży
Salagen
Pilocarpini hydrochloricum
bardzo silny
duży
Scopolan
Hyoscini butylbromidum
bardzo silny
duży
Scopolan compositum
Hyoscini butylbromidum, Metamizolum natricum
bardzo silny
duży
Segan
Selegilini hydrochloridum
silny
duży
Selenor
Selegilini hydrochloridum
silny
duży
Selerin
Selegilini hydrochloridum
silny
duży
Selgin
Selegilini hydrochloridum
silny
duży
Selgres
Selegilini hydrochloridum
silny
duży
Seronil
Fluoxetini hydrochloridum
silny
duży
Seroquel
Quetiapinum
silny
duży
Sevorane
Sevofluranum
silny
duży
Signopam
Temazepamum
silny
duży
Sinequan
Doxepini hydrochloridum
silny
duży
Skenan
Morphini sulfas
odurzający
bardzo duży
Sopodorm
Midazolamum
silny
duży
Sotahexal
Sotaloli hydrochloridum
silny
duży
Sotalex
Sotaloli hydrochloridum
silny
duży
Spamilan
Buspironi hydrochloridum
silny
duży
Stilnox
Zolpidemi tartras
silny
bardzo duży
Sulpiryd
Sulpiridum
silny
duży
Suprane
Desfluranum
silny
bardzo duży
Syscor CC
Nisoldipinum
silny
duży
Taloxa
Felbamatum
silny
bardzo duży
Tamofen
Tamoxifenum
bardzo silny
duży
Tamoxifen
Tamoxifenum
bardzo silny
duży
Tamoxifen
Tamoxifeni citras
bardzo silny
duży
Tamoxifen Hexal
Tamoxifeni citras
bardzo silny
duży
Tamoxifen-Knoll
Tamoxifeni citras
bardzo silny
duży
Taxilan
Perazinum
silny
duży
Tegretol
Carbamazepinum
silny
duży
Temgesic
Buprenorphini hydrochloridum
silny
bardzo duży
Tenaxum
Rilmenidinum
silny
duży
Tertensif SR
Indapamidum
silny
duży
Thiopental
Thiopentalum natricum
bardzo silny
bardzo duży
Thioridazin
Thioridazini hydrochloridum
silny
duży
Tialorid
Amiloridi hydrochloridum, Hydrochlorothiazidum
silny
duży
Timonil
Carbamazepinum
silny
duży
Timpilo
Timololi maleas, Policarpini hydrochloridum
bardzo silny
duży
Tisercin
Levomepromazinum
silny
duży
Tolargin
Metamizolum natricum, Papaverini hydrochloridum, Atropini methonitras
silny
duży
Topamax
Topiramatum
silny
duży
Torecan
Thiethylperazini dimaleas
silny
duży
Tramadol
Tramadoli hydrochloridum
silny
duży
Tramal
Tramadoli hydrochloridum
silny
duży
Tranxene
Kalii clorazepas
silny
duży
Tranxene 5
Dikalii clorazepas
silny
duży
Trifas
Torasemidum
silny
duży
Triherpine
Trifluridinum
silny
duży
Trilafon
Perphenazinum
silny
duży
Trileptal
Oxcarbazepinum
silny
duży
Tritace
Ramiprilum
silny
duży
Tropicamidum
Tropicamidum
silny
duży
Trusopt
Dorzolamidi hydrochloridum
silny
duży
Tubocurarin
Tubocurarini
bardzo silny
bardzo duży
Ultiva
Remifentanilum
odurzający
bardzo duży
Valium Roche
Diazepamum
silny
duży
Vendal retard
Morphini hydrochloridum
odurzający
bardzo duży
Vigil
Modafinilum
silny
duży
Vioxx
Rofecoxibum
silny
duży
Viramune
Nevirapinum
silny
duży
Viregyt K
Amantadini hydrochloridum
silny
duży
Vivacor
Carvedilolum
silny
duży
Vupral
Natrii valproas
silny
duży
Xalatan
Latanoprostum
silny
duży
Xanax
Alprazolamum
silny
duży
Xylestesin A
Lidocaini hydrochloridum, Epirubicini hydrochloridum
silny
duży
Xylocaine
Lidocaini hydrochloridum
silny
duży
Xylodont
Lidocaini hydrochloridum
silny
duży
Xylonor Noradrenaline
Lidocaini hydrochloridum, Norepinephrini tartras
silny
duży
Zaditen
Ketotifenum
silny
duży
Zitazonium
Tamoxifeni citras
bardzo silny
duży
Zonig
Zolmitriplanum
silny
duży
Zyprexa
Olanzapinum
silny
duży

Prawo jazdy wydane w jednym kraju unijnym zachowuje ważność we wszystkich innych krajach UE. Pamiętaj, że w większości państw samochód można prowadzić dopiero w wieku 18 lat. Jeżeli więc nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, nie wolno ci w tych krajach prowadzić samochodu, nawet jeśli posiadasz prawo jazdy wydane w innym państwie.
W niektórych krajach, poza posiadaniem ważnego prawa jazdy, musisz także mieć ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu.
Istnieją również ograniczenia wiekowe w przypadku wynajmu samochodu: zazwyczaj należy mieć ukończone 20 lat.

Gdziekolwiek podróżujesz na terytorium Unii, ubezpieczenie samochodu automatycznie, bez żadnych dodatkowych kosztów, zapewnia wymagane przez prawo ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ma to także zastosowanie w Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Jeżeli w swoim kraju posiadasz pełne ubezpieczenie, sprawdź, czy polisa obejmuje podróże zagraniczne. Możesz także rozważyć ubezpieczenie się na wypadek awarii.
Zielona karta nie jest niezbędna do podróżowania po UE, jest jednak międzynarodowo uznawanym dowodem posiadania polisy ubezpieczeniowej i może ułatwić otrzymanie odszkodowania w razie wypadku. Jeżeli nie zabierasz zielonej karty, powinieneś mieć ze sobą zaświadczenie o ubezpieczeniu.
Twój ubezpieczyciel może ci także dostarczyć europejski formularz protokołu z wypadku, standardowy dokument, który ułatwia spisanie zeznań na miejscu zdarzenia, jeżeli masz wypadek za granicą.
Wprowadzono nowe zasady, aby zapewnić kierowcom szybką wypłatę odszkodowań za wypadki niezależnie od miejsca zdarzenia. Procedury zostały uproszczone, sprawy są szybciej rozpatrywane, a za opóźnienia wypłat naliczane są odsetki. Przepisy stosuje się nie tylko do wypadków mających miejsce na terenie Unii, ale również takich, w których obie strony pochodzą z UE, ale sam wypadek wydarzył się poza granicami UE, przy czym kraj zdarzenia musi należeć do systemu zielonej karty.

We wszystkich państwach UE zapinanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe zarówno na przednim, jak i na tylnym siedzeniu samochodu.
Na autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 110, 120 lub 130 km/h, natomiast na terenie zabudowanym dozwolona prędkość wynosi między 50, a 60 km/h. Należy też uważnie patrzeć na znaki, aby upewnić się, jakie ograniczenia obowiązują w danym miejscu.
Rozmawianie przez telefon komórkowy w trakcie jazdy zwiększa pięciokrotnie ryzyko wypadku. Jest w sposób mniej lub bardziej bezpośredni zabronione we wszystkich państwach UE. W niektórych krajach dozwolone jest używanie zestawów głośno-mówiących lub słuchawkowych.
Maksymalny dozwolony poziom alkoholu we krwi waha się od 0,2 mg/ml do 0,9 mg/ml w większości państw. Niektóre kraje nie dopuszczają jednak żadnej zawartości alkoholu we krwi, jeżeli prowadzi się pojazd.

W wielu państwach wprowadzone zostały opłaty za poruszanie się po niektórych drogach. Opłaty takie pobierane są np. w Austrii, we Francji, w Grecji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Republice Czeskiej, Słowenii, na Węgrzech, we Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie. Podróżni korzystający z austriackich autostrad i dróg klasy A muszą posiadać przyklejoną na pojeździe winietę, którą można nabyć na wszystkich większych przejściach granicznych Austrii oraz na dużych stacjach benzynowych. Republika Czeska posiada podobny system nalepek, umieszczanych na przedniej szybie samochodu.

 

 

dora

 

button1