Dokumenty i Instrukcje

 • Dokumenty
 • Instrukcja N 126 d, e
 • Instrukcja N 126 n
 • Instrukcja N 132
 • Instrukcja N 250
 • Instrukcja N-126e-ax
 • Urządzenie Najazdowe
 • Układ Wnętrza Przyczepy

gwarancja_1 dokumenty_jpg_2

Gwarancje

instrukcja_zaczep_1 instrukcja_zaczep_2

Instrukcja zaczepu kulowego

paragon_1 paragon_1

Paragony

homologacja dodatek serwisy

              Homologacja                  Aneks do instrukcji                        Serwisy                   

Zakłady Sprzętu Domowego i Turystycznego "Predom - Prespol" w Niewiadowie, stale dążąc do poprawy jakości, zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian wynikających z bieżących modernizacji, przy czym nie zawsze może być uzupełniona jednocześnie niniejsza instrukcja. Dlatego też mogą występować niewielkie różnice między stanem faktycznym a póniżej zamieszczonym opisem. Za wszystkie rozbieżności bardzo przepraszamy. Z treścią instrukcji prosimy dokładnie zapoznać się przed pierwszym wyjazdem, a następnie ściśle przestrzegać podane w niej wskazówki. Użytkowanie przyczepy w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją powoduje utratę gwarancji. Będziemy wdzięczni za przekazanie nam wszelkich uwag i spostrzeżeń dokonanych w czasie eksploatacji przyczepy. W przekonaniu, że będą Państwo zadowoleni z naszego wyrobu życzymy szerokiej drogi i przyjemnego wypoczynku.

1. Dane Techniczno-Eksploatacyjne

126d 126e
Długość całkowita 3880 mm 3880 mm
Szerokość całkowita 1940 mm 1940 mm
Wysokość całkowita 2180 mm 2180 mm
Długość nadwozia 2800 mm 2800 mm
Szerokość wewnątrz nadwozia 1850 mm 1850 mm
Wysokość wewnątrz nadwozia 1830 mm 1830 mm
Ilość miejsc do spania 3 2+2
Wymiary miejsc do spania 1850x1210 mm
1850x560 mm
1850x1210 mm
1490x930 mm
Zaczep kulowy Øk50mm Øk50mm
Rozstaw kół 1500 mm 1500 mm
Masa własna przyczepy 500 kg 500 kg
Dopuszczalne dodatkowe obciążenie 100 kg 100 kg

 

Uwaga:

Masa własna przyczep odmiany ds i es 450 kg. Dopuszczalna ładowność przyczep odmiany ds i es 60 kg

 • klucze do drzwi wejściowych - 2 szt.
 • klucze do pojemnika na dyszlu - 2 szt.
 • koło wsporcze dyszla -1 szt.
 • korba do nóg podporowych - 1 szt.
 • linka zabezpieczająca - 1 szt.
 • zbiornik na wodę - 1 szt.
 • mieszek do pompowania wody - 1 szt.
 • przewód przyłączeniowy 15 mb - 220 V - 1 szt.
 • dętka zapasowa - 1 szt.
 • torebka z pastą uszczelniającą - 1 szt.
 • instrukcja użytkowania - 1 szt.
 • karta gwarancyjna - 1 szt.
 • instrukcja obsługi zaczepu kulowego - 1 szt.

Poza wyposażeniem wymienionym w pkt. 1.1. użytkownik we własnym zakresie może nabyć w handlu detalicznym:

 • dwie butle dwukilogramowe na gaz propan-butan,
 • reduktor 1 RK 0,8 PN,
 • przedsionek produkowany przez 2.S.D. i T. Predom-Prespol w Niewiadowie,
 • chłodziarkę turystyczną typ TA 71 ka lub TA 61 ka. którą można zamontować w szafce kuchennej przyczepy N-126 e.

Sposób montażu określa instrukcja obsługi chłodziarki.

2. Budowa, Działanie, Obsługa

Składa się z ramy stalowej, zespołu jezdnego z zawieszeniem na wałkach gumowych typu Neidherdt, zaczepu kulowego k 50mm, czterech nóg podporowych oraz koła wsporczego dyszla.

Oś zespołu jezdnego stanowi kwadratowa rura, w którą wciśnięte są osie wahaczy wraz z wałkami gumowymi będącymi w tym rodzaju zawieszenia elementami resorującymi. Zawieszenie tego typu nie wymaga konserwacji lecz powinno być regularnie kontrolowane. W przypadku uszkodzenia zawieszenia wymianę lub naprawę należy przeprowadzić w wyspecjalizowanym zakładzie - warsztacie. Osie kół wciśnięte są w wahacze i dodatkowo przykręcone. Na osiach za pomocą dwu łożysk stożkowych nr kat. 30203 i 30204 lub 30205 osadzone są piasty kół. Piasty wypełnione są smarem ŁT42 w ilości 40g każda. Zbyt duży lub zbyt mały luz w ułożyskowaniu prowadzi do uszkodzenia łożysk, dlatego regulacja łożysk powinna być w zasadzie przeprowadzona w warsztacie samochodowym.

N126de_3

Aby dokonać regulacji (rys. 3) należy:

 • poluzować śruby mocujące tarczę koła do piasty,
 • podnieść przyczepę,
 • zdjąć koło i kapturek ochraniający piastę (1),
 • wyjąć zawleczkę S-Zn-4x32 (2),
 • dokręcić nakrętkę koronową BM 16x1,5 (3) momentem 20 Nm,
 • obracając przy tym piastę w obu kierunkach 4 lub 5 razy w celu,
 • zapewnienia dobrego ułożenia łożysk,
 • odkręcić nakrętkę koronową i powtórnie dokręcić momentem 7 Nm,
 • odkręcić nakrętkę do najbliższego otworu, założyć i rozgiąć nową zawleczkę.

Luz osiowy w ułożyskowaniu prawidłowo wyregulowanym powinien wynosić 0,025 - 0.12 mm
Do przykręcenia kół powinien być używany klucz nasadowy o rozwartości 19 mm. W klucz taki należy się zaopatrzyć we własnym zakresie. Zespół jezdny wyposażony jest w koła do samochodu Fiat 126p. Do kół tych stosowane są opony 135 SR12 oraz dętki 135/145-12. Ciśnienie w ogumieniu powinno być jednakowe w obu kołach i wynosić 0.22 - 0.01 MPa.

Nogi podporowe przeznaczone są głównie do podpierania przyczepy podczas jej użytkowania lub przechowywania. Nogi podporowe można wykorzystać również przy wymianie koła. Aby wymienić koło należy podeprzeć przyczepę na tylnych nogach podporowych, a następnie przy pomocy koła wsporczego dyszla, podnosić do góry przód przyczepy do chwili utraty styczności kół z ziemią. Ze względu na ciężkie warunki pracy, śruby nóg podporowych powinny być stale nasmarowane smarem STP (towot).

Zaczep kulowy jest przystosowany do haków holowniczych z kulą o średnicy k50mm. Obsługa zgodnie z instrukcją obsługi zaczepu kulowego.

Koło wsporcze dyszla przeznaczone jest do:

 • łączenia przyczepy z samochodem,
 • odłączenia przyczepy od samochodu,
 • przetaczania przyczepy,
 • wymiany koła jezdnego w przyczepie.

Śruba koła wsporczego powinna być stale nasmarowana smarem STP.

Nadwozie przyczepy wykonane jest z laminatu poliestrowo-szklanego. Ściany i dach przyczepy wyłożone są pianką poliuretanową pokrytą dzianiną syntetyczną. Przyczepa wyposażona jest w lekkie meble wykończone zmywalną okleiną. Łóżka wyłożone są materacami z pianki poliuretanowej.

Szafka kuchenna podzielona jest na dwie części, z których większa w przyczepie N-126e, może być wykorzystana do zamontowania chłodziarki. Płytę kuchenną szafki można czyścić roztworem ciepłej wody z dodatkiem środka do mycia naczyń. Przestrzega się przed używaniem środków posiadających właściwości ścierne.

Stół (stoły w przyczepie N-126 d) w położeniu "nocnym" oraz w czasie jazdy przyczepy stanowi część łóżka. Aby przystosować stół do położenia "dziennego" należy:

 • zdjąć stół z listew bocznych łóżek,
 • wyjąć nogę zamocowaną pod płytą stołu i wsunąć w uchwyt,
 • aluminiowy profil krawędzi stołu włożyć w listwę znajdującą się pod oknem a następnie stół opuścić.

Łóżka wyłożone materacami w dzień stanowią wygodne kanapy, a w nocy po włożeniu między nie stołu i rozłożeniu przystawki - miejsca do spania.

Wywietrznik dachowy służy do przewietrzania wnętrza przyczepy i może być używany wyłącznie podczas postoju. Aby podnośniki wywietrznika działały prawidłowo, powierzchnie trące powinny być stale nasmarowane smarem STP. Pokrywa wywietrznika wyposażona jest w moskitierę, którą po otwarciu pokrywy mocuje się w obrzeża otworu wywietrznika przy pomocy taśmy szczepnej. Do jazdy przyczepy należy bezwzględnie zamknąć wywietrznik i zabezpieczyć przed otwarciem przez zamknięcie wszystkich zapinek.

N126dc_4

Schemat instalacji elektrycznej pokazano na rys. 4. Sposób połączenia przewodów we wtyczce (1) jest zgodny z obowiązującymi normami. W identyczny sposób podłączone są przewody wyprowadzone z samochodu do zacisków gniazda fabrycznych haków holowniczych. Wszystkie zmiany połączenia przewodów dokonywane w celu przystosowania instalacji do nietypowych haków holowniczych lub w innych przypadkach są niedopuszczalne i zwalniają producenta od dokonywania napraw gwarancyjnych. Zabezpieczenie instalacji stanowi bezpiecznik topikowy 6,3 A. umieszczony w przedniej części łóżka lewego. Gniazdo wtykowe 12 V umożliwia użytkowanie sprzętu elektrycznego dostosowanego do napięcia 12 V np. golarki czy telewizora.

Instalacja 220 V prądu przemiennego (rys. 5) przystosowana jest do zasilania napięciem sieciowym. Aby podłączyć zasilanie 220 V do instalacji w przyczepie, należy przy pomocy przewodu przyłączeniowego (2) znajdującego się na wyposażeniu przyczepy połączyć gniazdo (1) umieszczone na zewnątrz przyczepy z gniazdem zasilania znajdującym się w pobliżu miejsca ustawienia przyczepy. Nadmiar przewodu przyłączeniowego umieścić w pojemniku na butle lub pod przyczepą. Gniazdo wtykowe (5) umożliwia użytkowanie w przyczepie sprzętu elektrycznego na 220 V np. żelazka. Gniazdo 220 V (4) oraz gniazdo 12 V (7) znajdujące się w szafce kuchennej służą do podłączenia chłodziarki, przy czym należy pamiętać, że niedopuszczalne jest podłączenie lodówki do obu gniazd jednocześnie. Instalacja elektryczna przyczepy przystosowana jest do korzystania z transformatora z urządzeniem prostowniczym przetwarzającego prąd przemienny 220 V na prąd stały 12 V.

N126de_5

W celu podłączenia transformatora należy bezwzględnie odłączyć wtyczkę przyłączeniową instalacji 12 V od samochodu, następnie do gniazda 220 V (3) włożyć wtyczkę 220 V wyprowadzoną z transformatora a do gniazda 12 V (6) włożyć wtyczkę 12 V wyprowadzoną z transformatora. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej stanowi bezpiecznik 6,3 lub 10 A, znajdujący się w gnieździe (1).

Uwaga:

Niedopuszczalne jest jednoczesne włączanie i korzystanie z instalacji 220 V i 12 V. Łączna moc odbiorników prądu 220 V włączonych jednocześnie w przyczepie nie powinna przekraczać 2000 W.

Woda wypływa z kranu podczas pompowania powietrza do zbiornika, przez naciskanie nogą mieszka.

Kuchenka wmontowana w płytę przystosowana jest do spalania gazu propan-butan. Przed wyjazdem na kemping przyczepę należy wyposażyć w dwie butle gazowe dwukilogramowe oraz reduktor gazowy 1RK 0,8 PN. Jeśli gaz czerpany jest jednocześnie z obu butli (np. do zasilania chłodziarki) należy zaopatrzyć się w dwa reduktory. Aby prawidłowo podłączyć instalację gazową należy:

 • nakręcić reduktor na butlę do oporu (gwint lewozwojny),
 • końcówkę reduktora posmarować mydłem, wstawić butlę do pojemnika,
 • wcisnąć do oporu końcówkę przewodu gazowego, który znajduje się w pojemniku, na końcówkę reduktora i zacisnąć opaską,
 • odkręcić zawór na butli,
 • odkręcić korek i zapalić gaz.

Uwaga:

Użytkowanie kuchenki zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi kuchenki. Nie należy użytkować kuchenki bez postawionych osłon chroniących palniki przed zdmuchnięciem. Podczas wymuszonych ruchów powietrza w przyczepie, spowodowanych np. przez zamykanie i otwieranie drzwi wejściowych, drzwi szafki kuchennej, może nastąpić zdmuchnięcie płomienia kuchenki gazowej. Dlatego po wykonaniu czynności mogących wywołać tego rodzaju ruchy powietrza, należy bezwzględnie skontrolować stan płomienia.

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika zabrania się:

 • połączenia kuchenki bezpośrednio do butli gazowej bez zastosowania właściwego reduktora, przeprowadzania zmian w instalacji kuchenki, używania kuchenki z uszkodzonym przewodem doprowadzającym gaz,
 • używania kuchenki do ogrzewania przyczepy, używania urządzeń gazowych podczas jazdy, eksploatowania kuchenki bez dozoru,
 • eksploatowania kuchenki bez ciągłego wietrzenia przyczepy np. przez otwarcie wywietrznika dachowego lub drzwi,
 • jeśli korzystamy z urządzeń gazowych przed snem należy po ich wyłączeniu przewietrzyć przyczepę w czasie nie krótszym niż 20 minut,
 • w przypadku nie korzystania z urządzeń gazowych należy odciąć dopływ gazu przez zakręcenie zaworu.

3. Przygotowanie samochodu do holowania

Samochód który będzie holował przyczepę powinien być wyposażony w atestowany hak holowniczy dostosowany do swojej konstrukcji, zamontowany zgodnie z instrukcją. Ponadto samochód holujący przyczepę powinien być wyposażony w dwa boczne lusterka zapewniające dobrą widoczność do tyłu oraz kierukowskazy widoczne z boku.

4. Przygotowanie przyczepy do wyjazdu

Ładunek przewożony w przyczepie powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i rozłożony tak, aby koła były jednakowo obciążone. Przedmioty ciężkie należy umieszczać blisko osi kół. W prawidłowo załadowanej przyczepie nacisk zaczepu na kulę haka winien wynosić 15-30 daN. Bagaże małe objętościowo a ciężkie, zaleca się przewozić w bagażniku samochodu. Rezultatem błędnego rozłożenia ładunku może być "wężykowanie" przyczepy, które prowadzi do poślizgu zestawu samochód-przyczepa.

 • zabezpieczyć drobne przedmioty i naczynia przed przesuwaniem,
 • zamknąć drzwi meblowe na zamki oraz zakrycie kuchni, położyć stół w pozycji "do spania" i ułożyć na nim materace,
 • opuścić wywietrznik dachowy i zamknąć na wszystkie zapinki, zamknąć okna otwierane i zabezpieczyć wszystkimi zapinkami, w które dane okno jest wyposażone,
 • zamknąć dopływ gazu przez zakręcenie zaworu butli w pojemniku,
 • zamknąć pojemnik na klucz, złożyć nogi podporowe,
 • połączyć przyczepę z samochodem za pomocą zaczepu kulowego i założyć linkę zabezpieczającą na zaczep znajdujący się na haku holowniczym,
 • sprawdzić czy światła wewnętrzne są powyłączane,
 • sprawdzić działanie świateł zewnętrznych,
 • zamknąć drzwi wejściowe na klucz, sprawdzić ciśnienie w ogumieniu,
 • odłączyć koła wsporcze i umieścić w bagażniku samochodu ewentualnie w przyczepie lub pociągnąć koło wsporcze możliwie najwyżej i skierować je ku tyłowi.

5. Wskazówki do użytkowania

W czasie holowania należy pamiętać, że:

 • max. dopuszczalna prędkość holowania wynosi 80 km/h. max. szybkość holowania wg Kodeksu Drogowego wynosi 70 km/h. droga hamowania z przyczepą wzrasta o około 20-30%
 • należy zachować rezerwę prędkości, aby w przypadku wystąpienia bocznego poślizgu, raptownie zwiększyć prędkość, należy zachować ostrożność przy zjazdach, szczególnie przy mokrej nawierzchni,
 • przyczepy nie wolno przeciążać, za uszkodzenia wynikłe z powodu przeciążenia przyczepy ponad normę producent nie ponosi odpowiedzialności.

W czasie użytkowania przyczepy należy pamiętać aby:

 • ubranie i pościel przewozić w pokrowcach, co zabezpiecza je przed zniszczeniem przez tarcie o krawędzie mebli podczas jazdy oraz przed zakurzeniem,
 • nie używać wywietrznika dachowego przy silnym wietrze, podczas kempingowania na terenie spadzistym pod oba koła przyczepy podłożyć kliny,
 • w wypadku ustawienia przyczepy na miękkim podłożu pod nogi podporowe podkładać podkładki, najlepiej z grubej sklejki o wymiarach 200x200 mm.

6. Konserwacja i drobne naprawy

Po przejechaniu pierwszych 50km, a następnie przed każdą dłuższą jazdą należy sprawdzić w razie konieczności dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty a szczególnie:

 • śruby łączące podwozie z nadwoziem,
 • śruby łączące zespół jezdny z podwoziem,
 • śruby mocujące kola jezdne.

Po przejechaniu pierwszych 5000 km a następnie po każdych 10.000 km należy uzupełnić smar w ułożyskowaniu, po przejechaniu 30.000 km lub po 3 latach eksploatacji należy dokonać jego wymiany. Raz w roku wymienić smar w kole wsporczym, zaczepie kulowym i nogach podporowych. Rama nadwozia powinna być poddawana przeglądowi 2 razy w roku, w tym zawsze przed dłuższą podróżą. Podczas przeglądu należy zwrócić uwagę na stan spawów, powłok ochronnych oraz należy sprawdzić czy nie wystąpiły pęknięcia. Pęknięcia można naprawić przez spawanie. Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest spawanie osi zespołu jezdnego lub też spawanie w jej pobliżu gdyż grozi to zniszczeniem wałków gumowych zawieszenia. Miejsce z uszkodzoną powłoką cynkową należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i pokryć dwukrotnie emalią nawierzchniową ftalową lub renowacyjną w kolorze szarym. Przed nastaniem okresu zimowego elementy metalowe niemalowane należy zabezpieczyć cienką warstwą smaru stałego.

Konserwacja nadwozia polega zasadniczo na utrzymywaniu go w czystości. Laminat należy myć szczotką na mokro, najlepiej za pomocą środków do mycia karoserii samochodowej. Wycieranie na sucho spowoduje porysowanie wierzchniej warstwy laminatu. Okna wykonane są z metapleksu, należy myć je miękką szczotką i obficie spłukiwać wodą. Uszkodzenia laminatu można naprawić we własnym zakresie. W wypadku otarcia warstwy zewnętrznej należy uszkodzone miejsca zamalować emalią poliuretanową lub renowacyjną po uprzednim dokładnym odtłuszczeniu powierzchni otartej. Jeśli po wyschnięciu farby powierzchnia jest nierówna można ją wyszlifować drobnym papierem ściernym i wypolerować. W wypadku niewielkich pęknięć lub załamań warstwy laminatu należy uszkodzone miejsce dokładnie oczyścić i odtłuścić (wewnątrz przyczepy) i nałożyć od wewnątrz trzy warstwy maty szklanej przesycając je kolejno żywicą. Po stwardnieniu żywicy zaszpachlować od zewnątrz widoczne uszkodzenia i po wyschnięciu szpachlówki wygładzić papierem ściernym, oczyścić z pyłu i zamalować emalią jak opisano powyżej. Poważniejsze uszkodzenia mogące mieć wpływ na wytrzymałość skorupy nadwozia należy naprawić w warsztacie specjalistycznym. Nieszczelność otwieranych i nieotwieranych okien nadwozia użytkownik może również naprawić we własnym zakresie za pomocą kitu uszczelniającego, którego jedno opakowanie jest dołączone do każdej przyczepy. Wewnętrzne wyłożenie ścian oraz materace można zmywać środkami do mycia dywanów lub obić meblowych wg fabrycznej instrukcji użytkowania. W razie oderwania wykładziny lub uszczelek obrzeżnych np. drzwi można je przykleić klejem "Butapren M40", lub "Pronikol". Dobrze jest kontrolować stale stan połączeń śrubowych wewnątrz nadwozia szczególnie przy meblach.

Instrukcja w wersji do druku (PDF) w dziale Do pobrania »

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW przekazują nową przyczepę kempingową wykonaną w oparciu o własne doświadczenia i uwagi zgłaszane przez Użytkowników. Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zawarte w niej zalecenia bowiem prawidłowa eksploatacja oraz właściwie i terminowo przeprowadzona obsługa techniczna, przedłuża okres użytkowania przyczepy i zmniejsza częstotliwość napraw. W przekonaniu, że będziecie Państwo zadowoleni z zakupionej przyczepy, życzymy szerokiej drogi i przyjemnego wypoczynku.
ZSP NIEWIADÓW

Uwaga:

 • 1. Ostatnia strona instrukcji zawiera Wyciąg ze Świadectwa Homologacji, którego okazanie jest wymagane podczas pierwszej rejestracji przyczepy.
 • 2. Do przyczepy należy stosować tablicę rejestracyjną o wymiarach 230x290.

1. Dane Techniczne

  N 126n N 126nl N 126nt
Długość 4450mm 4450mm 4450mm
Szerokość całkowita 2050mm 2050mm 2050mm
Wysokość całkowita 2420mm 2420mm 2420mm
Długość nadwozia 3050mm 3050mm 3050mm
Szerokość nadwozia wewnątrz 1960mm 1960mm 1960mm
Wysokość nadwozia wewnątrz 1830mm 1830mm 1830mm
Rozstaw  kół 1500mm 1500mm 1500mm
Prześwit 200mm 200mm 200mm
Masa własna 620kg 560kg 580kg
Dopuszczalna ładowność 100kg 100kg 100kg
Ilość miejsc do spania 3 4 2
Wymiary miejsc do spania przód: 1930x1300(mm) 1930x1300(mm) 1930x1300(mm)
Wymiary miejsc do spania tył: 1930x650(mm)   1735x965(mm)
  N 126n N 126nl N 126nt
klucze do drzwi wejściowych 2 szt. 2 szt. 2 szt.
klucze do pojemnika na dyszlu 2 szt. 2 szt. 2 szt.
zamek z 2 kluczami do zaczepu kulowego 1 szt. 1 szt. 1 szt.
kolo wsporcze dyszla 1 szt. 1 szt. 1 szt.
korba do podpór składanych 1 szt. 1 szt. 1 szt.
zbiornik na wodę 1 szt. 1 szt. 2 szt.
naciągi gumowe 3 szt. 3 szt. 3 szt.
przewód przyłączeniowy dl. 15 mb. 1 szt. 1 szt. 1 szt.
elektryczna pompka do wody 1 szt. 1 szt. 2 szt.
instrukcja użytkowania przyczepy 1 szt. 1 szt. 1 szt.
instrukcja obsługi kuchenki gazowej 1 szt. 1 szt. 1 szt.
karta gwarancyjna 1 szt. 1 szt. 1 szt.
trójkąt ostrzegawczy 1 szt. 1 szt. 1 szt.

N126n_2

N 126 n

N126n_3

N 126 nl

N126n_4

N 126 nt

N126n_5

Zespoł jezdny z mechanizmem hamującym

Poza wyposażeniem wymienionym w pkt. 1.1. użytkownik we własnym zakresie powinien wyposażyć przyczepę w:

 • dwie butle dwu lub pięciokilogramowe na gaz propanbutan,
 • reduktor 1 RK 0,8 PN,
 • przedsionek produkowany przez ZSP NIEWIADÓW,
 • stopień wejściowy,
 • hamak produkowany przez ZSP NIEWIADÓW (przeznaczony dla przyczepy N 126n).

2. Budowa, Działanie, Obsługa

Podwozie przyczepy składa się z ramy stalowej, zespołu jezdnego z mechanizmem hamującym, urządzenia najazdowego z zaczepem kulowym, czterech podpór składanych oraz koła wsporczego dyszla. Hamulce zastosowane w przyczepie są hamulcami mechanicznymi sterowanymi bezwładnościowo (najazdowo), posiadają układ samoczynnego wyłączania się podczas cofania. Przyczepa posiada hamulec ręczny umożliwiający zatrzymanie przyczepy zarówno w ruchu do przodu jak i do tyłu.

W skład zespołu jezdnego wchodzą elementy zawieszenia oraz elementy mechanizmu hamującego. Zawieszenie stanowi rura (1) o przekroju kwadratowym, w którą wciśnięte są wałki gumowe wraz z prętem kwadratowym stanowiącym oś wahacza (2). Do drugiego końca wahacza przyspawane są oś koła oraz wspornik szczęk służący do zamocowania elementów mechanizmu hamującego. Bęben hamulcowy (3) osadzony jest na osi kół przy pomocy łożysk kulkowych 6204 C3 i 6206 C3. Po przejechaniu około 2000km należy sprawdzić i jeżeli wystąpi zlikwidować luz w łożyskowaniu. W tym celu należy:

 • podnieść przyczepę tak, aby koła nie dotykały do podłoża (patrz pkt. 2.1.5),
 • zdjąć pokrywę łożyska (6),
 • wyjąć zawleczkę (7) i dokręcić nakrętką koronową (8) tak. aby koło było łagodnie hamowane,
 • odkręcić nakrętkę o kąt około 30° do najbliższego otworu pod zawleczkę,
 • włożyć nową zawleczkę,
 • nałożyć pokrywkę łożysk.

N126n_6

Uwaga:

Ustawienie zbyt małego lub zbyt dużego luzu łożysk powoduje zmniejszenie trwałości łożysk i może doprowadzić do ich zniszczenia.

Składa się z zaczepu kulowego (1) zamocowanego na rurze cięgna (2) przesuwającego się w korpusie (3). Cięgno to oddziaływuje na dźwignię zwrotną (4), która za pośrednictwem cięgna (1, rys. 4) napina linki (4, rys. 4) uruchamiające mechanizm hamujący. W urządzeniu najazdowym znajduje się dźwignia hamulca ręcznego (5). Dźwignia ta działa przez cięgno hamulca ręcznego (6) i cylinder ze sprężyną (7) na cięgno (1, rys. 4) i linki wywołując siłę hamującą w bębnach. Urządzenie najazdowe zostało wyposażone w dźwignię blokady cofania uniemożliwiającą wsuwanie się rury cięgna z zaczepem w przypadku najeżdżania tyłem na krawężnik lub cofania w trudnych warunkach drogowych. Aby załączyć dźwignię (1, rys. 7) należy nacisnąć ją w kierunku A, a następnie nie zwalniając nacisku przesuwać w kierunku B, tak aby koniec dźwigni wsunął się pod zderzak kątowy (2). Po ruszeniu do przodu następuje samoczynne zwolnienie blokady.

N126n_7

N126n_8

Zaczep kulowy przystosowany jest do współpracy z hakiem holowniczym posiadającym kulę o średnicy 050 wykonaną zgodnie z PN76/S47291. Aby połączyć przyczepę z hakiem samochodu należy:

 • zdjąć osłonę (3) z zamka zaczepu i po obróceniu kluczem w prawo wyjąć zamek (4),
 • wychylić dźwignię (1) do oporu co spowoduje otwarcie gniazda kuli,
 • nałożyć zaczep na kulę haka,
 • zwolnić dźwignię,
 • sprawdzić czy trzpień zabezpieczający wrócił do położenia pierwotnego,
 • włożyć zamek w tulejkę, klucz obrócić w lewo i wyjąć,
 • nałożyć osłonkę zamka,
 • założyć na zaczep przy haku, linkę zabezpieczającą.

N126n_9

Uwaga:

Założenie linki na zaczep jest obowiązkowe, gdyż służy ona do awaryjnego zatrzymania przyczepy w przypadku utraty połączenia z samochodem ciągnącym. Wnętrze zaczepu należy utrzymywać w czystości a gniazdo powinno być stale nasmarowane smarem stałym.

Regulacja hamulców obejmuje regulację luzu pomiędzy szczękami a bębnem i regulację cięgien. Regulacja luzu pomiędzy szczękami a bębnem (rys.9). Aby dokonać regulacji należy:

 • podnieść przyczepę tak, aby koła nie dotykały do podłoża,
 • sprawdzić czy linki są wyluzowane, jeśli nie, doprowadzić do ich wyluzowania,
 • wyjąć zaślepkę z otworu regulacyjnego,
 • pokręcić kółkiem zębatym do zablokowania bębna w ruchu do przodu,
 • odkręcić kółko zębate tak, aby bęben obracał się do przodu bez oporu.

Obrót kółka zębatego zgodnie z kierunkiem strzałki wybitej na wsporniku szczęk powoduje zmniejszenie luzu pomiędzy bębnem a szczękami.

N126n_10

Regulację cięgien przeprowadza się po uprzednio dokonanej regulacji luzu pomiędzy szczękami a bębnem. Aby dokonać regulacji cięgien należy:

 • zwolnić dźwignię hamulca ręcznego,
 • sprawdzić czy nie ma luzu na linkach, jeśli jest, zlikwidować go poprzez pokręcenie nakrętkami (6, 7) na linkach (4) tak aby łącznik (5) był ustawiony prostopadle do cięgna (1),
 • ustawić nakrętki (3) na cięgnie (1) przy urządzeniu najazdowym tak, aby pozostawić 1mm luzu między nakrętką a cylindrem ze sprężyną (2).

Po prawidłowo dokonanej regulacji hamulca przy zaciągniętej na drugi "ząbek" dźwigni hamulca ręcznego, powinna być wyczuwalna lekka siła hamowania, jednakowa na obu kołach, a po zwolnieniu dźwigni koła powinny obracać się bez oporu.

Przyczepa w zależności od rodzaju wykonania posiada koła 4.00Bx12 lub 4.5Jx13. Do kół tych stosowane są odpowiednio opony 155R12 lub 165R13 lub koła 4.00x12AH2; 4,5x13AH2 z oponami bezdętkowymi.

Wymiary opony
Ciśnienie w ogumieniu
bez obciązenia z obciążeniem
155 R 12 S 160 k Pa 190 k Pa
165 R 13 S 140 k Pa 170 k Pa

Do przykręcania kół powinien być używany klucz nasadowy o rozwartości 19mm, w który należy się zaopatrzyć we własnym zakresie, jeżeli w samochodzie jest inny klucz. Do przykręcania kół można stosować korbę od podpór znajdującą się na wyposażeniu przyczepy. Chcąc zapewnić dłuższą żywotność ogumienia należy przestrzegać następujących zasad:

 • utrzymywać wymagane, jednakowe ciśnienie w obu kołach,
 • nie hamować gwałtownie bez potrzeby,
 • podpierać przyczepę podporami składanymi nawet podczas krótkotrwałego zamieszkania przyczepy,
 • na okres zimowy ustawić przyczepę na podporach składanych i zmniejszyć ciśnienie w ogumieniu.

Podczas eksploatacji przyczepy bieżnik opon powinien zużywać się w sposób równomierny. W przypadku stwierdzenia faktu przyśpieszonego lub nierównomiernego ścierania się bieżnika opony, należy zwrócić się niezwłocznie do Autoryzowanej Stacji Obsługi w celu skontrolowania zawieszenia przyczepy. Aby zdjąć koło należy przyczepę podeprzeć na tylnych podporach, następnie podnieść dyszel przy pomocy kola wsporczego, aż koła jezdne przestaną stykać się z podłożem.

Przeznaczone są do podpierania przyczepy i ustawiania jej w pozycji poziomej podczas użytkowania na kempingu, podczas zimowego przechowywania oraz do wymiany kola jezdnego. Ze względu na ciężkie warunki pracy śruby pociągowe powinny być stale nasmarowane smarem, a na ich łożyska należy wkrapiać kilka kropel oleju maszynowego lub przekładniowego.

Przeznaczone jest do:

 • łączenia przyczepy z samochodem przetaczania przyczepy
 • wymiany koła jezdnego w przyczepie

Nadwozie przyczepy wykonane jest z laminatu poliestrowoszklanego, ściany i dach wyłożone są pianką poliuretanową pokrytą dzianiną syntetyczną. Przyczepa wyposażona jest w meble wykończone zmywalną okleiną. Łóżka wyłożone są materacami z pianki poliuretanowej.

Zestaw podzielony jest na dwie części wyposażone w półki, na których można przechowywać naczynia oraz produkty żywnościowe. W górnej części zestawu znajduje się szuflada do przechowywania drobnych przedmiotów. Wierzch zestawu stanowi kuchenka gazowa, zlewozmywak oraz płyta ociekowa, przykrywane oddzielnymi pokrywami. Pokrywy po otworzeniu i podparciu wspornikami znajdującymi się na boku szafki stanowią dodatkowe miejsce do pracy. Pokrywa znajdująca się przy prawym boku, może również być ustawiona w pozycji pionowej, służy do tego uchwyt znajdujący się na karniszu będący również wieszakiem dla lekkiej garderoby. Tak ustawiona pokrywa stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla osób siedzących przy kuchence w czasie gotowania.

Uzyskuje się je po podniesieniu stołów do położenia "dziennego" w tym celu należy:

 • zdjąć stół z łóżek i listwę aluminiową (1) na krawędzi stołu, włożyć w listwę znajdującą się pod oknem, dla ułatwienia przednia krawędź stołu powinna być uniesiona ku górze,
 • wyjąć nogę (4) zamocowaną pod płytą stołu i wsunąć w uchwyt (3), a następnie stół opuścić,
 • ułożyć materace.

N126n_11

Aby je uzyskać należy:

 • podnieść stół do góry aż listwa (1) przymocowana do stołu wysunie się z listwy pod oknem,
 • wyjąć nogę z uchwytu (3) i zamocować w obejmie (2),
 • zaczepić zawiasę stołu o uchwyty w listwie j (5) łączącej łóżka (kanapy) i położyć stół na bokach łóżek (kanap),
 • rozłożyć materace.

Aby uzyskać dodatkowe miejsce do spania w przyczepie N 126nl należy:

 • przesunąć materac środkowy
 • rozłożyć przedłużenie do pozycji poziomej, opierając go o zestaw kuchenny i stół.

W celu otwarcia wywietrznika dachowego należy:

 • odchylić ramkę siatki zabezpieczającej przed owadami,
 • odblokować oba podnośniki poprzez odkręcenie pokręteł,
 • podnieść do góry pokrywę wywietrznika i zablokować poprzez dokręcenie pokręteł,
 • podnieść i zdjąć ramkę siatki.

Konstrukcja wywietrznika umożliwia dowolną wysokość otwarcia pokrywy a przy maksymalnym otwarciu, pochylanie w kierunku do przodu i tyłu.

N126n_12

Uwaga:

W czasie jazdy wywietrznik musi być zamknięty a podnośniki zablokowane (cylindryczna część pokrętła musi znaleźć się w zagłębieniu wspornika).

W celu zdjęcia siatki zabezpieczającej przed owadami do prania należy:

 • odchylić ramkę i siatkę zsunąć do dołu,
 • odjąć ramką z siatką od wywietrznika odchylając na boki końce ramki osadzone w wywietrzniku,
 • zsunąć siatkę z ramki.

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. OPIS SCHEMATU (rys. 11)

 • 1. Wtyczka złącza wtyczkowego (12N),
 • 2. Łącze instalacji,
 • 3. Wiązka przewodów instalacji,
 • 4. Wiązka przewodów lamp tylnych,
 • 5. Wiązka przewodów lampy pozycyjnej przedniej lewej,
 • 6. Wiązka przewodów lampy pozycyjnej przedniej prawej,
 • 7. Łącze wtykowe konektorowe,
 • 8. Lampa pozycyjna przednia,
 • 9. Lampa tylna zespolona,
 • 10. Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
 • 11. Lampa przeciwmgłowa,
 • 12. Światło kierunku jazdy,
 • 13. Światło pozycyjne,
 • 14. Światło hamowania,
 • 15. Złącze konektorowe,
 • 16. Podłączenie stale.
Oznaczenie zacisków Łączenie przewodów do zacisków Symbol Barwa izolacji
31 do masy pojazdu b biała
L do światła kierunku jazdy lewego 2 żółta
R do światła kierunku jazdy prawego t zielona
54 do świateł hamowania k czerwona
58L do świateł pozycyjnych lewych C czarną
58R do świateł pozycyjnych prawych i tablicy rejestracyjnej O brązowa
+ do tylnego światła przecimgłowego n niebieska

N126n_13

Instalacja elektryczna 12 V prądu stałego składa się z dwóch niezależnych obwodów:

 • obwodu instalacji sygnalizacyjnej zakończonego wtyczką 12N w czarnym kolorze, schemat obwodu (rys. 11),
 • obwodu instalacji wewnętrznej zakończonego wtyczką 12S w białym kolorze, schemat obwodu (rys. 12).

Sposób podłączenia przewodów we wtyczce 12 N instalacji sygnalizacyjnej jest zgodny z PN83/S76055, a we wtyczce 12S w instalacji wewnętrznej zgodny z PN78/S76056. Taki sam układ podłączeń przewodów powinien być w gniazdach przy haku holowniczym.
Instalacja wewnętrzna służy do oświetlenia wnętrza przyczepy oraz umożliwia korzystanie ze sprzętu elektrycznego przystosowanego do napięcia 12 V np. telewizora czy golarki. Zabezpieczenie instalacji wewnętrznej stanowi bezpiecznik topikowy 6,3 A, znajduje się on w łóżku przednim lewym w osłonie wiązek instalacji 12V. Instalacja przystosowana jest do korzystania z transformatora z prostownikiem 220V/12V.

W celu podłączenia transformatora należy:

 • odłączyć wtyczkę 12 S od samochodu,
 • do gniazda 220V (w łóżku) podłączyć transformator,
 • wtyczkę wyprowadzoną z transformatora włożyć do gniazda 12V (8).

N126n_14

LAMPKA RODZAJ ŻARÓWKI
Lampa oświetleniowa wnętrza
Lampa oświetleniowa tablicy rejestracyjnej
rurkowa 12V/5 W
Światło kierunku jazdy
Światło przeciwmgłowe tylne
Światło stop w lampach E549
bagnetową 12V/21 W
Światło pozycyjne w lampach E549
Lampa pozycyjna przednia
bagnetowa 12V/5W
Światło pozycyjne i stop w lampach LT20 bagnetowa 12W5W/21W

W przyczepach mogą być montowane lampy tylne typ E549 lub LN20.

Instalacja przystosowana jest do zasilania napięciem 220V i umożliwia korzystanie w przyczepie z urządzeń pracujących na takie napięcie. Schemat instalacji przedstawiono na rys. 13. Aby podłączyć instalację przyczepy do źródła zasilania, należy przy pomocy przewodu przyłączeniowego (2), znajdującego się na wyposażeniu przyczepy, połączyć gniazdo (4), znajdujące się na zewnątrz przyczepy obok pojemnika, z gniazdem zasilania znajdującym się w pobliżu miejsca ustawienia przyczepy. Nadmiar przewodu przyłączeniowego można umieścić w pojemniku na butlę lub pod przyczepą. Gniazdo podwójne (7) znajdujące się w łóżku służy do podłączania chłodziarki i transformatora 220V/12V. Gniazdo (6) umieszczone na czołowej ścianie łóżka umożliwia korzystanie z dodatkowego sprzętu elektrycznego o mocy do 1500W. Instalacja zabezpieczona jest dwoma bezpiecznikami topikowymi (5) znajdującymi się w gnieździe. (4).

Kuchenka montowana w przyczepie przystosowana jest do spalania mieszkanki gazu propanbutan o ciśnieniu znamionowym 3,5 kPa (360mm H20) i może być podłączona do butli z gazem tylko poprzez odpowiedni reduktor ciśnienia gazu. Przed wyjazdem na kemping przyczepę należy wyposażyć w butle gazowe i reduktor 1 RK 0.8 PN. Pojemnik na dyszlu umożliwia przewożenie dwu butli pięcio lub dwukilogramowych. Aby właściwie podłączyć instalację gazową należy:

 • nakręcić reduktor na butlę do oporu (gwint lewozwojny),
 • wstawić butle do pojemnika,
 • zabezpieczyć butle przed przesunięciem się, zapinając naciągi na zaczepy koszyka, po przekątnej butli,
 • końcówkę reduktora posmarować mydłem,
 • przewód gazowy znajdujący się w pojemniku wcisnąć do oporu na końcówkę reduktora i zacisnąć opaską.

Uwaga:

Użytkowanie kuchenki zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi kuchenki. Zabrania się podłączania kuchenki bezpośrednio do butli bez zastosowania właściwego reduktora. Nie należy użytkować kuchenki bez postawionych osłon chroniących palniki przed zdmuchnięciem płomienia. Podczas wymuszonych ruchów powietrza w przyczepie spowodowanych np. przez gwałtowne zamykanie i otwieranie drzwi wejściowych lub drzwi zestawu kuchennego może nastąpić zdmuchnięcie płomienia kuchenki. Dlatego też po wykonaniu czynności mogących wywoływać gwałtowne ruchy powietrza, należy bezwzględnie skontrolować stan płomieni.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowania zabrania się:

 • przeprowadzania zmian w kuchence i w instalacji gazowej,
 • używania kuchenki z uszkodzonymi przewodami doprowadzającymi gaz,
 • używania kuchenki do ogrzewania przyczepy,
 • używania kuchenki podczas jazdy,
 • używania kuchenki bez dozoru,
 • używania kuchenki bez ciągłego wietrzenia przyczepy,
 • zasłaniania stałych otworów wentylacyjnych przyczepy.

Jeżeli korzystamy z kuchenki przed snem należy po jej wyłączeniu przewietrzyć przyczepę w czasie nie krótszym niż 20 minut. W przypadku nie korzystania z kuchenki należy "na noc" odciąć dopływ gazu przez zakręcenie zaworu na butli. W czasie przebywania w przyczepie pokrywa pojemnika na butle nie powinna być zamknięta na klucz. Zaleca się zakupienie i wyposażenie przyczepy w gaśnicę.
W przypadku powstania pożaru należy:

 • 1.wyprowadzić wszystkich z przyczepy,
 • 2.zamknąć zawory na butlach gazowych,
 • 3.przystąpić do gaszenia i wezwać straż pożarną.

W skład instalacji wodnej wchodzą:

 • przewody doprowadzające wodę
 • zbiornik o pojemności 10l
 • przewód odprowadzający wodę
 • kran
 • pompka elektryczna i wyłącznik do jej włączania

Zbiornik na wodę znajduje się w szafce kuchennej. W pojemniku na butle gazowe przewidziane jest miejsce do przewożenia drugiego zbiornika, który na czas jazdy należy zabezpieczyć przy pomocy nyciągu. Woda wypływa z kranu po naciśnięciu nogą na wyłącznik znajdujący się na podłodze w przyczepach wyposażonych w pompki elektryczne bądź podczas pompowania powietrza do zbiornika przy pomocy mieszka naciskając na niego nogą. Odpływ wody ze zlewozmywaka znajduje się w pobliżu lewego koła przyczepy. Na kempingu należy pod odpływ wody podstawić pojemnik.

3. Przygotowanie samochodu do ciągnięcia przyczepy

Samochód który będzie ciągnął przyczepę musi być wyposażony w:

 • hak holowniczy dostosowany do swojej konstrukcji a fakt jego zamontowania powinien być potwierdzony odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym samochodu,
 • instalację elektryczną zakończoną gniazdem siedmiobiegunowym typu 12 N wg PN83/S76055 umożliwiającym podłączenie instalacji sygnalizacyjnej przyczepy oraz gniazdem typu 12 S wg PN78/S76056 umożliwiającym podłączenie instalacji oświetlenia wnętrza przyczepy,
 • dwa lusterka zewnętrzne zapewniające dobrą widoczność do tyłu,
 • kierunkowskazy boczne.

4. Przygotowanie przyczepy do wyjazdu

Ładunek przewożony w przyczepie powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i rozłożony tak aby koła były jednakowo obciążone. Przedmioty ciężkie należy umieszczać blisko osi kół. W prawidłowo załadowanej przyczepie nacisk zaczepu na kulę haka powinien wynosić 3550 daN.
Przed wyjazdem należy:

 • zabezpieczyć drobne przedmioty i naczynia przed przesuwaniem się w czasie jazdy,
 • zamknąć drzwi meblowe oraz pokrywy zestawu kuchennego,
 • położyć stoły w pozycji do "spania",
 • sprawdzić zamknięcie wywietrznika dachowego,
 • zamknąć okna otwierane i zabezpieczyć wszystkimi zapinkami przed otwarciem,
 • zamknąć dopływ gazu, zakręcając zawór przy butli, zamknąć pojemnik na butle na klucz,
 • podnieść podpory składane,
 • połączyć przyczepę z samochodem za pomocą zaczepu kulowego i założyć linkę zabezpieczającą,
 • połączyć wtyczki instalacji 12 V z właściwymi gniazdami,
 • haka, sprawdzić działanie świateł zewnętrznych przyczepy,
 • sprawdzić, czy światła wewnątrz przyczepy są powyłączane,
 • sprawdzić ciśnienie w ogumieniu,
 • odłączyć koło wsporcze i umieścić w bagażniku samochodu lub w przyczepie, można też koło podciągnąć maksymalnie do góry i skierować je ku tyłowi,
 • zamknąć drzwi wejściowe na klucz,
 • sprawdzić dokręcenie śrub mocujących koła jezdne.

5. Wskazówki dla użytkowania

W czasie ciągnięcia przyczepy należy pamiętać, że:

 • dopuszczalna prędkość zespołu samochód przyczepa wynosi 70 km/godz.
 • należy zachować rezerwę prędkości, aby w przypadku wystąpienia bocznego poślizgu móc szybko zwiększyć prędkość jazdy,
 • należy zachować ostrożność przy zjazdach, szczególnie przy mokrej powierzchni,
 • zużycie paliwa w zależności od typu samochodu i prędkości jazdy wzrasta podczas ciągnięcia przyczepy od 20 do 50%,
 • droga hamowania zestawu samochód przyczepa jest większa niż samego samochodu,
 • przyczepy nie wolno przeciążać, za uszkodzenia wynikłe z powodu przeciążenia producent nie ponosi odpowiedzialności,
 • przy postoju na dużej pochyłości należy zaciągnąć hamulec postojowy przyczepy do końca.

Ponadto należy stosować poniższe rady i zalecenia:

 • ubrania i pościel zaleca się przewozić w pokrowcach, by uniknąć ich zniszczenia przez tarcie o krawędzie mebli,
 • opróżniać pojemnik z wodą przed każdą jazdą by uniknąć zbędnego obciążania przyczepy,
 • podczas kempingowania na terenie spadzistym pod oba koła przyczepy podłożyć kliny i zaciągnąć hamulec postojowy,
 • nie używać wywietrznika dachowego przy silnym wietrze,
 • w przypadku ustawienia przyczepy na miękkim podłożu pod podpory składane podkładać podkładki o wymiarach co najmniej 200 x 200mm,
 • przy najeżdżaniu tyłem na krawężnik lub cofaniu w trudnych warunkach włączać dźwignię blokady cofania.

6. Konserwacje i drobne naprawy

Po przejechaniu pierwszych 100km, a następnie raz w roku i przed każdą dłuższą podróżą należy sprawdzić, czy nie nastąpiło poluzowanie się połączeń śrubowych, szczególnie przykręcania nadwozia i pojemnika do podwozia, zespołu jezdnego, urządzenia najazdowego oraz podpór składanych do ramy. W razie potrzeby połączenia należy dokręcić. Plan obsługi technicznej podwozia: Po 2000km

 • sprawdzić luz w ułożyskowaniu kół, w przypadku stwierdzenia wyczuwalnego luzu w łożyskowaniu należy przeprowadzić jego regulację wg pkt. 2.1.1.

Po 5000 km:

 • dokonać regulacji luzu pomiędzy szczękami a bębnem, kompensując zużycie okładzin szczęk wg pkt. 2.1.4.
 • nasmarować smarem LT4S2 łożyska ślizgowe rury cięgna poprzez smarowniczki znajdujące się w korpusie urządzenia najazdowego.

Po 10 00015 000 km:

 • sprawdzić stan okładzin szczek hamulcowych (minimalna grubość 1,5 mm),
 • uzupełnić smar w łożyskach kół, przeprowadzić regulacje luzu łożysk,
 • nasmarować części pokrętła regulującego luz szczęk oraz rolkę krzywki wyłączającej hamulec przy cofaniu,
 • naoliwić linki hamulcowe,
 • sprawdzić ogólne działanie hamulca, przeprowadzić jego regulację nasmarować smarem ŁT4S2 wszystkie ruchome elementy urządzenia najazdowego.

Ponadto pamiętać należy:

 • aby wnętrze zaczepu kulowego, było utrzymywane w czystości i stale pokryte smarem, również śruby pociągowe podpór składanych oraz koła wsporczego powinny być stale nasmarowane smarem,
 • aby raz na 6 miesięcy nasmarować rurę cięgna oraz inne elementy ruchome urządzenia najazdowego.

Rama podwozia powinna być poddawana przeglądowi 2 razy w roku, w tym zawsze przed dłuższą podróżą. Podczas przeglądu należy zwrócić uwagę na stan spawów, powłok ochronnych oraz czy nie wystąpiły pęknięcia. Pęknięcia można naprawić przez spawanie. Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest spawanie zespołu jezdnego lub też spawanie w jego pobliżu gdyż grozi to zniszczeniem wałków gumowych zawieszenia. Miejsca w których nastąpiło uszkodzenie powłoki cynkowej należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i pokryć dwukrotnie emalią nawierzchniową ftalową w kolorze szarym. Przed nastaniem okresu zimowego elementy metalowe niemalowane należy zabezpieczyć cienką warstwą smaru stałego.

Usterki w pracy układu hamulcowego i ich usuwanie.

Usterka Sposób usunięcia
Podczas hamowania występuje niejednakowe hamowanie lewego i prawego koła 1. Dokonać regulacji luzu szczęk hamulcowych
2. Sprawdzić stan linek hamulcowych (ewntualnie nasmarować, uszkodzone wymienić),
3. Sprawdzić i ewentualnie ustawić prostopadłość łącznika linek,
4. Sprawdzić stan okładzin szczęk, bębnów, ewentualnie oczyścić lub wymienić.
Przyczepą hamuje przy redukcji gazu Sprawdzić amortyzator urządzenia najazdowego, jeśli są widoczne ślady wycieku oleju amortyzator trzeba wymienić na nowy
Przyczepa nie hamuje lub słabo hamuje 1. Wyregulować hamulec,
2. Sprawdzić stan okładzin szczęk i zużyte wymienić,
3. Okładziny szczęk zanieczyszczone smarem dokładnie oczyścić lub wymienić, wyczyścić bęben hamulcowy,
4. Sprawdzić właściwe działanie urządzenia najazdowego, ewentualnie elementy ruchowe nasmarować.
Przyczepa hamuje uderzeniowo (szarpie) 1. Wyregulować hamulec
2. Sprawdzić działanie urządzenia najazdowego, ewentualnie nasmarować,
3. Sprawdzić stan amortyzatora urządzenia najazdowego, uszkodzony wymienić
Przyczepa hamuje podczas cofania Nasmarować rolkę krzywki wytaczającej hamulec przy cofaniu
Przegrzewanie się bębnów hamulcowych 1. Wyregulować hamulec
2. Sprawdzić stan linek hamulcowych, nasmarować, ewentualnie wymienić,
3. Sprawdzić stan elementów w bębnach (usunąć ewentualną rdzę),
4. Sprawdzić i jeżeli trzeba wymienić sprężyny ściągające szczęki,

Konserwacja nadwozia polega zasadniczo na utrzymaniu go w czystości. Laminat należy myć zawsze na mokro, najlepiej za pomocą środków do mycia karoserii samochodowej. Okna należy myć miękką szmatką i obficie spłukiwać wodą, chronić przed porysowaniem. Folię którą są pokryte okna należy usunąć zaraz po zakupieniu przyczepy. Wykładziny ścian zmywać środkami do mycia dywanów lub obić według fabrycznej instrukcji użytkowania tych środków. Pokrowce materacy i zasłony prać przy użyciu środków piorących.
Meble, kuchenkę i zlewozmywak należy zmywać wodą z dodatkiem środka do mycia, po czym należy wytrzeć do sucha szmatką. Nie należy stosować środków mogących porysować powierzchnię lub uszkodzić chemicznie. Podłogę należy zmywać ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących. Co pewien czas podłogę należy zapastować pastą woskową lub innym środkiem do konserwacji podłóg.
Uszkodzenia laminatu można naprawić we własnym zakresie. W przypadku otarcia warstwy zewnętrznej należy uszkodzone miejsca zamalować emalią poliuretanową po uprzednim dokładnym odtłuszczeniu powierzchni otartej. Miejsca niewielkich pęknięć lub załamań laminatu należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i nałożyć od wewnątrz trzy warstwy maty szklanej o gramaturze 300 g/m2, przesycając je kolejno żywicą. Po stwardnięciu żywicy miejsca uszkodzone zaszpachlować od zewnątrz i po wyschnięciu szpachlówki wygładzić papierem ściernym, oczyścić z pyłu i zamalować emalią jak opisano powyżej.

Życzymy dużo przyjemności z użytkowania naszej przyczepy. ZSP NIEWIADÓW
ZSP zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian bez dodatkowego powiadamiania Użytkowników.
Z tytułu tych zmian nie będą uwzględniane roszczenia dotyczące wymiany lub dodatkowej dostawy osprzętu.

Instrukcja w wersji do druku (PDF) w dziale Do pobrania »

Zakłady Sprzętu Domowego i Turystycznego "Predom-Prespol" w Niewiadowie od kilku lat są producentem przyczep campingowych. Zakłady stale dążą do poprawy funkcjonalności i trwałości oraz unowocześnienia produkowanych przyczep. Dlatego zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian wynikających z bieżącej modernizacji, które mogą spowodować różnice pomiędzy opisem w instrukcji a stanem faktycznym. W związku z tym nie mogą być wysuwane żadne roszczenia dotyczące wymiany i dodatkowej dostawy. Jednocześnie mogą występować niewielkie odchylenia od wymiarów, ciężarów i osiągów nominalnych podanych w instrukcji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią jeszcze przed pierwszą jazdą i ścisłe przestrzeganie podanych wskazówek, co uchroni od kłopotów wynikających z niewłaściwego użytkowania. Będziemy wdzięczni za przekazywanie nam wszelkich uwag i spostrzeżeń. Życzymy szerokiej drogi i przyjemnego wypoczynku.

1. Podstawowe Dane Techniczno-Eksploatacyjne

instrukcjaN132_1 instrukcjaN132_2
instrukcjaN132_3 instrukcjaN132_4

Podwodzie
Rama stalowa, malowana typu Neidharta (na wałkach gumowych)
  mechaniczne, najazdowe, automatycznie wyłączane podczas  cofania zestawu samochód-przyczepa
Wymiar ogumienia 5,60X13 lub 165 SR 13
Rozstaw kół 1500mm
Zaczep Kulowy 050

 

Nadwozie skorupowe
Skorupa laminat poliestrowo-szklany
Izolacja ścian i dachu poliuretan
Wykładzina ścian
i dachu
dzianina syntetyczna
Ilość miejsc do spania w odmianie "d" w odmianie "l" w odmianie "t"
  2 z tyłu i 2 z przodu 3 z tyłu i 1 z przodu 2 z tyłu i 2 z przodu
(w tym jedno na łóżku wiszącym)
Ciężar własny przyczepy 600±30kg
Dopuszczalny ciężar całkowity 750kg
  N-132
klucze do drzwi wejściowych 3 szt.
klucze do pojemnika na dyszlu   2 szt.
kolo wsporcze dyszla 1 szt.
korba do nóg podporowych 1 szt.
Zbiornik na wodę 15l 1 szt.
pompka wodna 3 szt.
bęben z przewodem elektrycznym 25mb 1 szt.
dętka zapasowa 1 szt.
Torebka z pastą uzupełniającą 1 szt.
instrukcja obsługi 1 szt.
karta gwarancyjna 1 szt.

Poza wyposażeniem wymienionym w pkt. 1.1 użytkownik może nabyć w handlu detalicznym dodatkowe wyposażenie:

 • dwie butle dwu- lub pięciokilogramowe na gaz propan-butan,
 • regulator 1 RK 0,8 PN,
 • przedsionek produkowany przez ZSDiT w Niewiadowie,
 • chłodziarkę turystyczną typ TA 61 K lub TA 71 K, którą można zamon­tować w szafce kuchennej; sposób montażu określa instrukcja obsługi chłodziarki.

instrukcjaN132_5

2. Konstrukcja, działanie i obsługa poszczególnych zespołów przyczepy

Mechanizmy podwozia, a w szczególności zespół jezdny, powinny być w zasadzie obsługiwane tak, jak mechanizmy samochodowe. Dlatego najlepszym sposobem przygotowania przyczepy do dłuższej podróży lub dokonania naprawy - przynajmniej w zakresie podwozia - jest wizyta w warsztacie samochodowym. Jednakże w razie defektu w podróży warto wiedzieć, czy można go usunąć samodzielnie, czy trzeba zdać się na pomoc fachowców. W takiej sytuacji instrukcja będzie najlepszym poradnikiem i dlatego podajemy krótki opis konstrukcji przyczepy.

Podwozie składa się z ramy stalowej malowanej emalią stalową oraz zespołu jezdnego z zawieszeniem na wałkach gumowych. Podwozie jest wyposażone w hamulce najazdowe automatycznie wyłączane podczas cofania zestawu samochód-przyczepa, zaczep kulowy 050 oraz 4 nogi podporowe i kółko wsporcze dyszla.

Oś zespołu jezdnego (rys. 1) stanowi odpowiednio profilowana rura 1, w którą wciśnięte są - wykonane z rury profilowanej osie wahaczy 2 wraz z walkami gumowymi 3. Zawieszenie tego typu nie wymaga konserwacji, ale ze względu na ograniczoną żywotność elementów gumowych powinno być regularnie kontrolowane. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawieszenia naprawę lub wymianę należy przeprowadzić w wyspecjalizowanym warsztacie.
Na przyspawanych do wahaczy 4 osiach kół 5 osadzone są piasty kół wraz z bębnami hamulcowymi za pomocą dwu łożysk kulkowych zwykłych (nr katalogowy 6204 i 6206). W trakcie jazdy łożyska oraz inne części współpracujące w piaście docierają się, co może spowodować wystąpienie luzu poosiowego kół. Zbyt duży luz zdecydowanie obniża trwałość łożysk może być przyczyną szybkiego ich niszczenia, a w konsekwencji nawet urwania koła. Dlatego po przejechaniu około 2000 km należy zlikwidować luz boczny w łożyskowaniu. W tym celu należy podnieść przyczepę, zdjąć pokrywę dekoracyjną koła 6 i kapturek piasty 7, wyjąć zawleczkę 4X30 nakrętki koronowej M 18X1,5 i dokręcić nakrętkę aż ruch koła będzie łagodnie hamowany. Następnie odkręcić nakrętkę z powrotem aż do najbliższego otworu oraz założyć i rozciągnąć zawleczkę. Po tym zabiegu łożyskowanie nie powinno wykazywać luzu wyczuwalnego ręką, a koła powinny obracać się lekko.

Uwaga!

Zbyt mały luz jest równie szkodliwy jak zbyt duży, dlatego zaleca się fachowe przeprowadzenie regulacji w warsztacie samochodowym.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nawet najlepsza regulacja nie zastąpi smarowania, które chroni łożyska przed zużyciem i zatarciem. Dlatego łożyska powinny być stale nasmarowane smarem łożyskowym stosowanym w samochodach.

Zespół jezdny wyposażony jest w typowe koła samochodu Fiat 125p. Do przykręcania kół do piasty potrzebny jest klucz nasadowy o zawartości 19mm.
Warunkiem dobrej i bezpiecznej jazdy jest jednakowe ciśnienie powietrza w obu kołach, które powinno wynosić:

 • 1,5 atm dla przyczepy nieobciążonej,
 • 2,0 atm dla przyczepy obciążonej do dopuszczalnego ciężaru całkowitego.

Uwaga!

Producent przyczepy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia przyczepy i samochodu wynikłe z przeciążenia jej bagażem ponad normę, tj. 120kg.

Przyczepa wyposażona jest w hamulce konstrukcji bębnowej. Średnica bębna wynosi 200mm, a szerokość szczęk hamulców 35mm. Hamulce są automatycznie wyłączane podczas cofania zestawu samochód—przyczepa, a więc prowadzący nie musi wysiadać z samochodu, aby przystosować hamulec do jazdy w tył. Mimo to hamulec jest wyposażony, w dźwignię ręcznej blokady hamulców (rys. 3), którą zaleca się włączać podczas cofania w szczególnie trudnych warunkach terenowych np. piasek, bioto, gołoledź. Dobry stan techniczny hamulców jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo jazdy oraz zmniejsza zużycie samochodu ciągnącego. W tabeli 1 podano najczęściej występujące usterki hamulców, a w tabeli 2 - sposoby ich usuwania.

instrukcjaN132_6 instrukcjaN132_7 instrukcjaN132_8

Tabela 1. Najczęściej występujące usterki hamulców

Lp Rodzaj usterek Przyczyny powstawania usterek
1 Przegrzewanie bębnów hamulcowych
 1. Rozregulowanie hamulców
 2. Linki nie wracają do pozycji "0"
 3. Korozja w bębnach hamulcowych
2 Hamowanie jednostronne jak wyżej
3 Hamowanie podczas redukcji gazu Uszkodzenie amortyzatora urządzenia najazdowego
4 Hamowanie podczas szarpnięć na wybojach
 1. Rozregulowanie hamulców
 2. Linki nie wracają do pozycji "0''
 3. Zbyt duży luz na cięgle hamulca
 4. Uszkodzenie amortyzatora urządzenia najazdowego
5 Hamowanie podczas cofania Nie działa popychacz rolkowy w bębnie
6 Zła jakość hamowania
 1. Rozregulowanie hamulców
 2. Za duży opór części mechanizmu najazdowego
 3. Smar w bębnach hamulcowych
 4. Zużycie okładzin ciernych szczęk hamulców

Tabela 2. Sposoby usuwania usterek hamulców

Lp Przyczyny powstawania usterek Sposoby usuwania usterek
1 Rozregulowanie hamulców Podnieść przyczepę, zluzować hamulce i obracać pokrętło wg rys. 4, aż bęben hamulcowy zostanie zablokowany; następnie obracać pokrętło aż bęben będzie obracał się swobodnie w kierunku naprzód. UWAGA: regulację tą przeprowadza się po wykasowaniu luzów na cięgle hamulca, jak opisano w pkt. 3 w niniejszej tabeli. Hamulców nie wolno regulować cięglem, a tylko pokrętłem regulacyjnym.
2 Linki nie wracają do pozycji "0" Usterka ta może nastąpić na skutek:
a) załamania lub wyboczenia linek — poprawić opaski mocujące linki do podwozia,
b) braku smarowania linek — nasmarować linki smarem STP,
c) zniszczenia sprężyn powrotnych linek — rozłożyć bęben i wymienić sprężyny.
3 Za duży luz na cięgle hamulca Dokręcić śruby na celowniku znajdującym się na końcu cięgła (rys. 2) tak, aby nie było luzu i zabezpieczyć cięgło przeciwna-krętkami, luz między nakrętką regulacyjną a cylindrem sprężystym powinien wynosić 1mm; nakrętkę regulacyjną należy zabezpieczyć przed odkręceniem nakrętką kontrującą.
4 Za duży opór części
mechanizmu
najazdowego
Nasmarować prowadnicę rurową smarem STP przez smarowniczki znajdujące się na wierzchu obudowy amortyzatora (rys. 2) oraz inne części ruchome, jak sworznie i miejsca przegubowe.
5 Nie działa popychacz rolkowy w bębnie Rozłożyć bęben i nasmarować popychacz smarem STP; czynność tę należy wykonać ostrożnie, aby smar nie dostał się na powierzchnię trącą bębna.
6 Smar w bębnach hamulcowych Rozłożyć bęben i usunąć smar z bębnów; jeżeli smar wydostaje się z łożysk należy usunąć stary smar z łożysk i nasmarować świeżym smarem łożyskowym ŁT4.
7 Uszkodzenie amortyzatora urządzenia najazdowego Wymienić lub naprawić amortyzator jednym z objawów uszkodzenia amortyzatora jest jego silne zaoliwienie.
8 Zużycie okładzin ciernych szczęk hamulców Wymienić okładziny lub całe szczęki.
9 Korozja  w bębnach hamulcowych Rozłożyć bęben i usunąć korozję płynem do odrdzewiania; w wypadku głębokich wżerów można lekko bębny przetoczyć.

Nogi podporowe są przeznaczone głównie do podpierania przyczepy w pozycji poziomej podczas użytkowania i przechowywania. Nie można ich natomiast używać do poziomowania przyczepy, bowiem silne obciążenie nóg grozi zagięciem śruby napędowej. Różnice terenowe w kierunku podłużnym wyrównuje się kołem wsporczym, a w kierunku poprzecznym przez podkopanie koła stojącego wyżej dopiero wtedy należy podeprzeć przyczepę nogami podporowymi. Przy podpieraniu przyczepy na miękkim gruncie dobrze jest pod nogi podłożyć podkładki np. ze sklejki.
Nogi podporowe można również wykorzystać w wypadku defektu kola. Podczas wymiany koła należy podeprzeć przyczepę na kółku przy dyszlu i podnieść ją podnośnikiem samochodowym włożonym w rurę kwadratową przyspawaną do ramy za kołem jezdnym. Następnie należy lekko podeprzeć z tyłu nogami podporowymi. Należy pamiętać, że — ze względu na ciężkie warunki pracy — śruby nóg podporowych powinny być zawsze zabezpieczone smarem STP (towot).

2.1.4. Zaczep kulowy

Zaczep kulowy (rys. 5) przystosowany jest do kul o średnicy 50mm. Zaczep założony na kulę samoczynnie zamyka się i zabezpiecza przed otwarciem. Aby zdjąć zaczep z kuli należy wcisnąć przycisk zabezpieczający. Zaczep nie wymaga żadnych regulacji. Gniazdo zaczepu oraz części trące mechanizmu powinny być utrzymywane w czystości i stale nasmarowane smarem STP.

instrukcjaN132_9

Koło wsporcze dyszla jest przeznaczone do:

 • odłączania przyczepy od samochodu,
 • przetaczania przyczepy,
 • łączenia przyczepy z samochodem.

Śruba koła wsporczego powinna być stale nasmarowana smarem STP.

instrukcjaN132_10

Nadwozie przyczepy jest zbudowane z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Ściany, dach i podłoga przyczepy wyłożone są zmywalnymi tkaninami izolującymi. W zależności od odmiany w przyczepie znajduje się 5 lub 6 okien, w tym odpowiednio 3 lub 4 otwierane oraz podnoszony wywietrznik dachowy. Przyczepa wyposażona jest w lekkie meble wykończone zmywalną okleiną. Łóżka wyłożone są materacami z pianki poliuretanowej. W przyczepie odmiany "t" znajduje się łazienka, w której zainstalowana jest umywalka.

Szafka kuchenna podzielona jest na dwie części, z których większa może być wykorzystana do zamontowania chłodziarki. Na wierzchu szafki znajduje się płyta kuchenna z blachy nierdzewnej, w którą wmontowana jest kuchenka gazowa dwupalnikowa oraz kran. Kuchenkę należy czyścić roztworem ciepłej wody z dodatkiem środka do mycia naczyń. Do czyszczenia nie należy używać materiałów twardych i ostrych jak np. piasek lub środki chemiczne typu "Radix".

Szafa ubraniowa przeznaczona jest do przechowywania i przewożenia ubrań na wieszakach. W dolnej części szuflady znajduje się zakrywany schowek na obuwie, szczotki itp. drobne przedmioty.

Stoły pokryte są trwałą, zmywalną okładziną. Aby umocować stół w położeniu "dziennym" należy:

 • zdjąć stół z listew bocznych łóżek 5,
 • wyjąć nogę stołu 4 z obejmy 3 i zamocować w uchwycie 2,
 • zamocować stół w zawiasach 1, obracając go do góry, aż zawiasa przymocowana do stołu wejdzie w drugą część zawiasy przymocowanej do ściany przyczepy, a następnie stół opuścić. Demontaż wykonać w odwrotnej kolejności.

instrukcjaN132_11

2.2.4. Łóżka

Łóżka wyłożone materacami, w dzień stanowią wygodne kanapy, a w nocy — po ułożeniu między nimi stołów — miejsca do spania. Skrzynie łóżek są przeznaczone do przewożenia pościeli lufo innych bagaży. Przyczepa odmiany "t" wyposażona jest w zdejmowany na dzień hamak, który stanowi miejsce do spania dla dziecka o ciężarze do 30kg. Zdjęty hamak należy zwinąć i położyć w poprzek przyczepy na łóżkach pod materacami.

2.2.5. Szafki wiszące

Szafki wiszące są przeznaczone do przechowywania i przewożenia miękkich i lekkich przedmiotów np. garderoby. Obciążenie jednej szafki — szczególnie w czasie jazdy — nie powinno przekraczać 5kg.

Instalacja 12 V prądu stałego Na rys. 8 pokazano schemat instalacji elektrycznej 12 V przyczepy N-132 odmiany "t". W pozostałych odmianach nie występuje oświetlenie łazienki 6; pozostałe wyposażenie oraz sposób montażu jest jednakowy. Sposób podłączenia przewodów do poszczególnych zacisków we wtyczce 1 jest zgodny z obowiązującymi normami. W identyczny sposób fabrycznie połączone są przewody wyprowadzone z samochodu do zacisków gniazda haków holowniczych. Wszelkie zmiany położenia przewodów przez posiadaczy nietypowych haków holowniczych (lub w innych przypadkach) są niedopuszczalne i zwalniają producenta od dokonywania napraw gwarancyjnych Zabezpieczenie instalacji stanowi bezpiecznik topikowy 6,3A umieszczony we wszystkich odmianach w lewej przedniej kanapie. Gniazdo wtykowe 12V umożliwia użytkowanie sprzętu elektrycznego na 12V np. golarki czy telewizora campingowego. Przestrzegamy jednak przed dłuższym użytkowaniem odbiorników o znacznym poborze mocy, jak również przed paleniem wszystkich świateł wewnętrznych, bowiem spowoduje to szybkie wyczerpanie akumulatora.

Tabela 3. Wykaz żarówek stosowanych w przyczepie

Typ żarówki Rodzaj trzonka Zastosowanie
rurkowa 12 V 5 W S 8,5/9,5 lampa tablicy rejestracyjnej
1-światłowa 12 V 21 W bagnetowy BA 15 S lampy kierunku jazdy
2-światłowa 12 V 21/5 WBAY 15 d bagnetowy BA 15 S lampy stopu i pozycyjne
1-światłowa 12 V 5W bagnetowy BA 15 S oświetlenie wnętrza

instrukcjaN132_12

Tabela 4. Wykaz żarówek stosowanych w przyczepie

Oznaczenie zacisku Łączenie przewodów do: Symbol Barwa izolacji
10 masy przyczepy b biała
44L światła kierunku jazdy lewego z żółta
44P światła kierunku jazdy prawego ł zielona
54 świateł hamowania k czerwona
58L światła pozycyjnego lewego c czarna
58P światła pozycyjnego prawego i oświetlenie tablicy rejestracyjnej o brązowa
R świateł wewnętrznych przyczepy n niebieska

Instalacja 220V prądu zmiennego przystosowana jest do zasilania napięciem sieciowym. Aby podłączyć zasilanie do instalacji w przyczepie należy z bębna 5 (rys. 9) odwinąć przewód przełączeniowy i wtyczkę 7 włożyć do gniazda 220 V. Przewód najwygodniej odwija się w dwie osoby, z których jedna wyłącza wtyk 3 z gniazda 4 na bębnie i obraca bęben, a druga wyciąga przewód z pojemnika. Gniazda wtykowe 220 V 1, 2 w przyczepie umożliwiają użytkowanie sprzętu elektrycznego na 220 V np. żelazka, ogrzewacza itp. Zabezpieczenie instalacji 220 V stanowią dwa bezpieczniki topikowe 10 A znajdujące się w gnieździe bezpiecznikowym 6. Rysunek i powyższe uwagi dotyczą wszystkich trzech odmian przyczep.

instrukcjaN132_13

2.4.1. Instalacja wodna

Instalacja wodna składa się ze zbiornika na wodę pompki wodnej, kranów i przewodów doprowadzających wodę. Zbiornik na wodę — normalnie umieszczony w pojemniku na butle — w okresie zimowym należy umieszczać wewnątrz przyczepy. W przyczepie odmiany "t" można go umieścić w łazience pod umywalką, a w innych odmianach w szafce podkuchennej po usunięciu półek. Pompka zasilana jest napięciem 12V prądu stałego z baterii suchej, w którą należy zaopatrzyć się przed wyjazdem. Naturalnie można również korzystać z dwóch szeregowo połączonych baterii o napięciu zmianowym 6 V. Pompka "Karvan", stosowana w przyczepie, pracuje w cyklu automatycznym. Pompkę uruchamia przepływ wody spowodowany odkręceniem kranu, a zakręcenie kranu automatycznie wyłącza pompkę. Należy unikać całkowitego wyczerpania wody ze zbiornika. Brak wody uniemożliwia automatyczne wyłączanie pompki. W takim przypadku należy pompkę wyłączyć przez odłączenie źródła prądu, np. ściągnięcie jednej końcówki z baterii, bowiem nawet niedługa praca pompki bez wody grozi jej uszkodzeniem. Pompka "Karvan" ma również regulację wysokości podawania wody. Przeprowadza się to przez odpowiednie przesunięcie sprężynki po łuku zębatym znajdującym się na boku pompki. Zwiększenie naciągu sprężynki powoduje zwiększenie wysokości podawania. Przy stałej wysokości pobierania wody zwiększenie naciągu zwiększy ciśnienie wypływu wody z kranu. Pompka "Karvan" wyposażona jest również w filtr wodny służący do oczyszczania wody oraz zabezpieczający pompkę przed uszkodzeniem przez zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie. W przyczepie mogą być stosowane również inne typy pomp włączane i wyłączane wyłącznikiem.

instrukcjaN132_14

2.4.2. Instalacja gazowa

Kuchenka wmontowana w płytę przystosowana jest do spalania gazu propan-butan. Przed wyjazdem na camping przyczepę należy wyposażyć w dwie butle gazowe dwu lub pięciokilogramowe oraz reduktor gazowy typu 1 RK 0,8 PN.

Uwaga!

Jeśli gaz czerpany jest równocześnie z obu butli (np. do zasilania chłodziarki) należy zaopatrzyć się w dwa reduktory.

Aby prawidłowo podłączyć instalację gazową należy:

 • nakręcić reduktor na butlę do oporu nakrętki reduktora (gwint lewo-zwojny),
 • końcówkę reduktora posmarować mydłem,
 • wstawić butle do pojemnika,
 • wcisnąć do oporu końcówkę przewodu gazowego, który znajduje się w pojemniku, na końcówkę reduktora,
 • odkręcić zawór na butli,
 • zapalić gaz i sprawdzić, czy palniki nie są rozregulowane, co może czasami nastąpić po długiej podróży; rozregulowanie palnika objawia się żółtoczerwonym, kopcącym płomieniem lub "odrywaniem się" płomienia od palnika.

Płomień należy regulować przez obrót przesłony inżektora znajdującej się od spodu kuchenki w pobliżu zaworów — odpowiednio zwiększając lub zmniejszając prześwit okienek między przesłoną a palnikiem — aż do chwili, gdy płomień będzie niebieskofioletowy z wyraźnie zaznaczonymi stożkami wewnętrznymi.

Uwaga!

Niekiedy przy niskim ciśnieniu gazu może nastąpić przeskok płomienia do dyszy, co objawia się dość głośnym huczeniem. Niskie ciśnienie gazu występuje w przypadku wyczerpania się gazu w butli lub niedostatecznego odkręcania zaworu reduktora.
W takim wypadku należy:

 1. zamknąć dopływ gazu,
 2. przymknąć dopływ powietrza przesłoną inżektora palnika,
 3. zapalić płomień i wyregulować go jak opisano powyżej.

Dłuższe użytkowanie kuchenki, w której gaz spala się w dyszy wewnątrz kanału palnika, prowadzi do jego uszkodzenia. Podczas użytkowania przyczepy na eksploatację kuchenki gazowej należy zwracać szczególną uwagę, bowiem nieprawidłowe jej użytkowanie może być przyczyną nieszczęśliwych wypadków lub uszkodzenia sprzętu. Dlatego zabrania się:

 1. podłączania kuchenki bezpośrednio do butli gazowej bez zastosowania właściwego reduktora gazowego;
 2. używania kuchenki z przewodem elastycznym uszkodzonym, z przewodem bez uszczelki lufo z uszkodzoną uszczelką (uszczelka znajduje się w nakrętce nakręconej na przewód gazowy kuchenki);
 3. przeprowadzania jakichkolwiek zmian w instalacji kuchenki; używania kuchenki do ogrzewania przyczepy;
 4. używania urządzeń gazowych podczas jazdy;
 5. eksploatowania kuchenki bez dozoru;
 6. eksploatowania kuchenki bez ciągłego wietrzenia przyczepy np. przez otwarcie wywietrznika górnego lub drzwi.

Jeśli nie korzystamy z urządzeń gazowych należy bezwzględnie zakręcić dopływ gazu do butli. Jeśli korzystamy z urządzeń gazowych przed snem należy po ich odłączeniu przewietrzyć przyczepę w czasie nie krótszym niż 20 minut.

3. Przygotowanie samochodu do holowania

Użytkownik samochodu, którym ma być holowana przyczepa powinien na wstępie sprawdzić w instrukcji użytkowania samochodu, jaki jest dopuszczalny ciężar holowanej przyczepy oraz po jakim przebiegu można holować przyczepę. Nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w instrukcji użytkowania samochodu może doprowadzić do szybkiego zużycia pojazdu. O ile informacja o przebiegu nie jest podana w instrukcji, należy przyjąć, że samochód holujący powinien być dotarty. Następnie samochód należy wyposażyć w:
a) hak holowniczy dostosowany do konstrukcji pojazdu. Aktualnie w ZSDiT Niewiadów produkowane są haki holownicze do wszystkich samochodów produkcji krajowej. Samochody innych marek powinny być zaopatrzone w hak holowniczy atestowany przez producenta pojazdu. Użycie haka holowniczego wykonanego we własnym zakresie powoduje, że ani producent samochodu, ani producent przyczepy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo jazdy i za skutki, jakie mogą z tego wyniknąć. Haki powinny być zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi. Przy każdym haku zainstalowane jest gniazdo wtykowe wraz z wiązką przewodów, które należy podłączyć do instalacji elektrycznej samochodu wg schematu podanego w instrukcji obsługi. W żadnym wypadku nie wolno zmieniać sposobu połączeń,
b) dwa lusterka boczne umożliwiające dobrą widoczność do tyłu. Ponadto przypominamy, że zgodnie z KD pojazd holujący powinien być wyposażony w kierunkowskazy widoczne z boku.

4. Przygotowanie przyczepy do wyjazdu

4.1. Rozłożenie i zabezpieczenie ładunku.

Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i rozłożony tak, aby koła były w przybliżeniu jednakowo obciążone. Przedmioty ciężkie należy umieścić blisko osi kół. W prawidłowo załadowanej przyczepie nacisk zaczepu na kulę haka powinien wynosić 25 - 50kg. Niedopuszczalne jest silne obciążenie tyłu przyczepy. Bagaże małe objętościowo, a ciężkie zaleca się przewozić w bagażniku samochodu.

Uwaga!

Rezultatem błędnego rozłożenia ładunku może być tzw. "wężykowanie" przyczepy, które powoduje poślizg zestawu samochód-przyczepa.

Przed wyjazdem należy bezwzględnie wykonać następujące czynności:

 1. zabezpieczyć drobne przedmioty i naczynia przed przesuwaniem,
 2. zamknąć drzwi meblowe oraz zakrycie kuchni na zamki,
 3. położyć stoły w pozycji "do spania" i ułożyć na nich materace,
 4. zdjąć hamak i ułożyć go jak w p. 2J2.4.,
 5. zamknąć wywietrznik dachowy i zakręcić mocno obie nakrętki,
 6. zamknąć okna otwierane i zabezpieczyć wszystkimi zapinkami, w które okno jest wyposażone,
 7. zamknąć dopływ gazu przez zakręcanie butli w pojemniku,
 8. zamknąć pojemnik na klucz,
 9. złożyć nogi podporowe,
 10. połączyć przyczepę z samochodem za pomocą zaczepu kulkowego i założyć linkę zabezpieczającą na zaczep znajdujący się na haku holowniczym,
 11. wcisnąć wtyczkę instalacji elektrycznej 12 V w gniazdko na haku holowniczym,
 12. sprawdzić czy światła wewnętrzne są powyłączane, sprawdzić działanie świateł zewnętrznych,
 13. zamknąć drzwi wejściowe przyczepy na klucz,
 14. sprawdzić ciśnienie w ogumieniu,
 15. podciągnąć koło wsporcze możliwie najwyżej i skierować je ku tyłowi.

5. Jazda z przyczepą i wskazówki praktyczne dotyczące jej użytkowania

Aby dostosować się do nowych warunków jazdy, kierowca mający zamiar holować przyczepę powinien nabyć niezbędne umiejętności, jak: cofanie zestawu, "wyczucie" szerokości przyczepy i drogi hamowania oraz zachowanie się w sytuacjach awaryjnych. W tym celu przed pierwszym wyjazdem w dłuższą podróż należy przejechać z niewielkimi szybkościami i na drogach o małym natężeniu ruchu około 50km. Ilość kilometrów nie stanowi oczywiście żadnej recepty i zależy przede wszystkim od indywidualnych umiejętności kierowcy. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę kierowcy, że - pomimo normalnie dobrego prowadzenia się przyczepy — przy bocznym wietrze, gołoledzi, złych lub śliskich nawierzchniach, zakrętach oraz szybkości powyżej 80 km/h może wystąpić rzucanie przyczepy na boki. Należy w takim wypadku zmniejszyć na krótko prędkość, a następnie ostro przyspieszyć. W żadnym wypadku nie hamować! Hamowanie doprowadzi do "złożenia się" zestawu i uszkodzenia samochodu i przyczepy. Po późniejszym zatrzymaniu się zawsze należy sprawdzić ciśnienie w ogumieniu oraz prawidłowość rozmieszczenia bagaży. Szczególnie niebezpieczne są wszelkiego rodzaju zjazdy. Dlatego zaleca się takie właśnie odcinki trasy przebywać ze zwiększoną uwagą, a prędkość od początku ustalić tak, aby mieć jeszcze rezerwę gazu w celu dobrego przyspieszenia zestawu.

5.1. Przepisy i porady

W czasie holowania przyczepy należy pamiętać że: — maksymalna dopuszczalna szybkość holowania wynosi 8'0  km/h; przekraczanie tej szybkości może spowodować "wężykowanie", a także zmaczny wzrost zużycia paliwa,

 • maksymalna szybkość holowania w Polsce wg KD wynosi 70 km/h,
 • droga hamowania z przyczepą wzrasta o 25-30%,
 • zużycie paliwa wzrasta o 15-30%,
 • należy unikać jazdy z dużą szybkością po złych i śliskich nawierzchniach oraz zakrętach.

W czasie użytkowania przyczepy należy pamiętać, aby:

 • ubrania i pościel przewozić w pokrowcach; zabezpiecza to przed zniszczeniem przez tarcie o krawędzie mebli podczas jazdy oraz przed zakurzeniem,
 • podczas campingowania lub dłuższego postoju po podparciu przyczepy na nogach podporowych odejmować i chować do wnętrza koło wsporcze dyszla,
 • nie używać wywietrznika górnego przy silnym wietrze,
 • opróżniać zbiornik z wodą przed każdą jazdą, aby uniknąć zbytecznego obciążenia przyczepy,
 • podkładać kliny pod koła podczas campingowania na terenie spadzistym,
 • przy postoju na zboczu należy zaciągnąć do oporu hamulec ręczny przyczepy.

6. Konserwacja i drobne naprawy

Prawidłowe i regularne smarowanie oraz zabezpieczenie przyczepy na sezon zimowy gwarantuje jej dłuższą żywotność i stałą sprawność. W celu przygotowania przyczepy do sezonu zimowego należy ją dokładnie umyć i zabezpieczyć smarem wszystkie części metalowe niemalowane. Dobrze jest zabezpieczyć przyczepę przez ustawienie pod dachem oraz pokrycie laminatu warstwą wosku używanego do konserwacji samochodowej.

6.1. Podwozie.

Po przejechaniu pierwszych 50km należy sprawdzić i w razie konieczności dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty, a szczególnie:

 1. śruby łączące podwozie z nadwoziem,
 2. śruby mocujące koła — kluczem nasadowym o rozwartości 19mm.

Należy także sprawdzić, czy nie wypadły zawleczki ze śrub łączących podwozie z zespołem jezdnym. Czynności te należy powtarzać przed każdym wyjazdem.
Przed każdą jazdą należy również bezwzględnie wypróbować działanie hamulców.
Po każdych 10000km należy:
a) przesmarować łożyska smarem ŁT4 i zlikwidować luz łożysk jak opisano w p. 2.1.1.,
b) sprawdzić zużycie wykładzin hamulców i w razie konieczności wymienić wykładziny i sprężyny powrotne szczęk hamulcowych
c) jeśli to konieczne — nasmarować części trące pokrętła regulacyjnego hamulca!,
d) sprawdzić ogólne działanie urządzenia najazdowego,
e) nasmarować maiki hamulcowe i trące się części mechanizmu najazdowego

Rama podwozia powinna być poddawana przeglądowi co najmniej dwa razy do roku, w tym zawsze przed dłuższą podróżą. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy rama nie jest pęknięta. Pęknięcia należy zespawać; w tym celu należy oczywiście zdemontować nadwozie.
Ponadto uprzedzamy, że wszelkie spawania ramy w okolicach zespołu jezdnego powinny być przeprowadzone po odłączeniu ramy od zespołu jezdnego, gdyż spawanie na zespole grozi przepaleniem wałków gumowych zawieszenia.

Uwaga!

Wszelkie spawania zespołu jezdnego są niedopuszczalne.

Następną usterką, która może wystąpić zarówno na ramie, jak i zespole jezdnym jest uszkodzenie powłok malarskich. W tym wypadku należy uszkodzone miejsce oczyścić szczotką drucianą i odtłuścić, a następnie pomalować farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową ftalową lub renowacyjną. Należy także pamiętać, aby dwa razy do roku zmienić smary w zaczepieniu kulkowym, nogach podporowych i kole wsporczym.

6.2. Nadwozie

Konserwacja nadwozia polega zasadniczo na utrzymaniu go w czystości. Laminat należy myć szczotką na mokro, najlepiej za pomocą środków do mycia karoserii samochodowej. Wycieranie na sucho może spowodować porysowanie wierzchniej warstwy laminatu znajdującymi się na niej ziarenkami piasku. Okna wykonane są z metapleksu i dlatego należy myć je miękką szmatką i obficie spłukiwać wodą. Uszkodzenia, laminatu można naprawiać we własnym zakresie.
W wypadku otarcia warstwy zewnętrznej należy uszkodzone miejsca zamalować emalią poliuretanową lufo nitrocombi po uprzednim dokładnym odtłuszczeniu powierzchni otwartej. Jeśli po wyschnięciu farby powierzchnia jest nierówna można ją wyszlifować drobnym papierem ściennym na mokro. Miejsca niewielkich pęknięć lufo załamań warstwy laminatu należy dokładnie oczyścić i odtłuścić wewnątrz przyczepy i nałożyć od zewnątrz trzy warstwy waty szklanej przesycając je kolejno żywicą. Po stwardnieniu żywicy zaszpachlować od zewnątrz widoczne uszkodzenie, a po wyschnięciu szpachlówki wygładzić papierem ściernym, oczyścić z pyłu i zamalować emalią. Poważniejsze uszkodzenia mogące mieć wpływ na wytrzymałość skorupy nadwozia, należy naprawiać w warsztacie specjalistycznym.
Nieszczelność otwieranych i nie otwieranych okien nadwozia. Użytkownik może również naprawiać we własnym zakresie za pomocą kitu uszczelniającego, którego jednio opakowanie jest dołączone do każdej przyczepy. Wewnętrzne wyłożenie ścian oraz materace można zmywać środkami do mycia dywanów lufo obić meblowych wg fabrycznej instrukcji użytkowania. W razie oderwania wykładziny lub uszczelek obrzeżnych np. drzwi i pojemnika na butle można je przykleić klejem "Butapren" M 40. Dobrze jest kontrolować stale stan połączeń śrubowych wewnątrz nadwozia, szczególnie przy meblach. Zamki meblowe powinny być konserwowane smarami o małej lepkości np. olejem wrzecionowym.

Instrukcja w wersji do druku (PDF) w dziale Do pobrania »

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW stale dążąc do poprawy jakości swoich wyrobów. Zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian wynikających z bieżących modernizacji, przy czym nie zawsze może być uzupełniona niniejsza instrukcja. Dlatego też mogą występować niewielkie różnice między stanem faktycznym, a poniżej zamieszczonym opisem. Za wszystkie rozbieżności bardzo przepraszamy. Prosimy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji, a następnie ściśle przestrzegać podane w niej wskazówki. Użytkowanie przyczepy w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją powoduje utratę gwarancji. Będziemy wdzięczni za przekazanie nam wszelkich uwag i spostrzeżeń dokonanych w czasie eksploatacji przyczepy. W przekonaniu, że będą Państwo zadowoleni z naszego wyrobu życzymy szerokiej drogi i przyjemnego wypoczynku,
ZSP NIEWIADÓW

UWAGA!

 1. Ostatnia strona instrukcji zawiera Wyciąg ze Świadectwa Homologacji, którego okazanie jest wymagane podczas pierwszej rejestracji przyczepy.
 2. Do przyczepy należy stosować tablicę rejestracyjną o wymiarach 230X290.

1. DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Przyczepy ciężarowe N-250c i N-260c przeznaczone są do przewożenia różnego rodzaju towarów w stanie luźnym i w pojemnikach. Każda przyczepa posiada numer identyfikacyjny wybity na górnej powierzchni dyszla oraz na tabliczce znamionowej.

Przyczepa ciężarowa N-250c N-260c
Długość 2080 mm 2080 mm
Szerokość 1300 mm 1300 mm
Wysokość 960 mm 1180 mm
Rozstaw kół 1100 mm 1100 mm
Prześwit poprzeczny 325 mm 325 mm
Masa własna 105 kg 110 kg
Dopuszczalna ładowność 250 kg 245 kg
Wymiary skrzyni ładunkowej
Długość 1260 mm 1260 mm
Szerokość 960 mm 960 mm
Wysokość 450 mm 670 mm

instrukcja_n250_01

 1. Trójkąt ostrzegawczy
 2. Linka zabezpieczająca
 3. Instrukcja użytkowania
 4. Karta gwarancyjna
 5. Zamek z 2 kluczami zaczepu kulowego

2. BUDOWA, DZIAŁANIE, OBSŁUGA

instrukcja_n250_02

Zawieszenie przyczepy stanowi zespół jezdny, w którego kwadra¬tową rurę wciśnięte są wraz z wałkami gumowymi osie wahaczy. Zawieszenie tego typu nie wymaga konserwacji, ale ze względu na ograniczoną żywotność elementów gumowych, powinno być regu¬larnie kontrolowane.
W przypadku wykrycia uszkodzenia, wymianę lub naprawę zawieszenia należy przeprowadzić w wyspecjalizowanym zakładzie.
Na osiach kół (rys. 2) za pomocą dwu łożysk stożkowych CBK 173 CBK 171 osadzone są piasty.
Piasty z łożyskami wypełnione są smarem LI 41 w ilości 40 g każda
W celu uzyskania prawidłowych warunków pracy łożysk, w ułożyskowaniu powinien być zachowany odpowiedni luz

Aby dokonać regulacji luzu należy:

 • poluzować śruby mocujące tarczę koła do piasty,
 • podnieść jedną stronę przyczepy podnośnikiem samochodowym, którego ramię należy umieścić w uchwycie zamocowanym do skrzyni nadwozia (rys. 3),
 • zdjąć koto i kapturek piasty,
 • odgiąć podkładkę zabezpieczającą nakrętkę,
 • dokręcić nakrętkę M16X1,5 tak, aby piasta obracała się z wyczu¬walnym oporem, a następnie cofnąć nakrętkę o kąt 20-30°,zabezpieczyć nakrętkę przed odkręceniem się przez zagięcie podkładki

instrukcja_n250_03

Zbyt mały lub zbyt duży luz powoduje uszkodzenie łożysk, co grozi w skrajnym przypadku urwaniem koła, dlatego regulacja luzu powinna być w zasadzie przeprowadzona w warsztacie samochodowym

Przyczepa posiada koła 4 00Bx12. Do kół tych stosowane są opony 135 R 12 oraz dętki 125/135 lub kota 4.00x12A-H2 z oponami bezdętkowymi.
Warunkiem dobrej i bezpiecznej jazdy jest jednakowe w obu kołach ciśnienie powietrza, które w przyczepie obciążonej do dopuszczalnej ładowności powinno wynosić 0,12 = 0,01 MPa.
Podczas eksploatacji przyczepy bieżnik opony powinien zużywać Się w sposób równomierny. W przypadku stwierdzenia faktu przys¬pieszonego i nierównomiernego ścierania się bieżnika opony, należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi celem skontrolowania zawieszenia przyczepy

UWAGA!

Do przykręcania kół powinien być używany klucz nasadowy o rozwartości 19 mm, w który należy zaopatrzyć się we własnym zakresie, jeżeli w posiadanym samochodzie jest inny.
Zdejmowanie kota należy wykonywać w przyczepie połączo¬nej z samochodem zaczepem kulowym. Zaczep przystosowany jest do współpracy z hakiem holowniczym posiadającym kulę o średnicy 50-0,39 mm (wg PN-76/S — 47291).

instrukcja_n250_04

Aby połączyć zaczep kulowy z kulą haka należy:

 • zdjąć osłonę z zamka zaczepu i po obróceniu kluczem w prawo wyjąć zamek (3),
 • wcisnąć trzpień zabezpieczający (2),
 • wychylić dźwignię (1) do oporu co spowoduje otwarcie gniazda kuli,
 • nałożyć zaczep na kulę,
 • zwolnić dźwignię,
 • sprawdzić czy trzpień zabezpieczający wrócił do położenia pier-wotnego,
 • włożyć zamek w tulejkę, a klucz obrócić w lewo i wyjąć,
 • nałożyć osłonę zamka.
Wnętrze zaczepu należy utrzymywać w czystości, a gniazdo kuliste powinno być stale nasmarowane smarem stałym. Co pewien okres należy pokryć smarem również sprężyny zaczepu
Zaczep nie wymaga regulacji Schemat instalacji elektrycznej pokazano na rys. 5

instrukcja_n250_05

Sposób połączenia przewodów we wtyczce 12N (1) jest zgodny z PN —83/S-76055. W identyczny sposób powinny być połączone przewody wyprowadzone z samochodu do zacisków gniazda haka holowniczego Wszelkie zmiany połączenia przewodów, dokonane w celu przy-stosowania instalacji do nietypowych haków holowniczych lub w in¬nych przypadkach są niedopuszczalne i zwalniają producenta od dokonywania napraw gwarancyjnych.

Wykaz żarówek stosowanych w przyczepie

Typ żarówki Rodzaj trzonka Stosowane do
R19,5 12V 10W BA 15s lamp tablicy rejestracyjnej
jednoświałłowa 12V 21W BA 15s lamp kierunku jazdy
reflektora przeciwmgłowego
dwuświatłowa 12V 21W bagnetowy BAY 15d lamp pozycyjnych
stopu

3. PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO CIĄGNIĘCIA PRZYCZEPY

Samochód, który będzie ciągnął przyczepę powinien być wyposażony w:
 • hak holowniczy dostosowany do swojej konstrukcji przy czym fakt jego zamontowania powinien być potwierdzony odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym samochodu
 • instalację elektryczną zakończoną gniazdem siedmiobiegunowym typu 12N w/g PN-83/S-76055, dwa boczne lusterka zapewniające dobrą widoczność do tyłu
 • kierunkowskazy boczne

4. PRZYGOTOWANIE PRZYCZEPY DO JAZDY

Przed wyjazdem należy:
 • połączyć przyczepę z samochodem za pomocą zaczepu kulowego,
 • założyć linkę zabezpieczającą (rys. 6),
 • wcisnąć wtyczkę instalacji 12V w gniazdo,
 • sprawdzić światło w przyczepie,
 • sprawdzić śruby mocujące koła jezdne,
 • sprawdzić ciśnienie w ogumieniu,
 • sprawdzić zamknięcie pokrywy

instrukcja_n250_06

5. UWAGI OGÓLNE

W czasie ciągnięcia przyczepy należy pamiętać że:
 • dopuszczalna prędkość zespołu samochód — przyczepa wynosi 70 km/h,
 • droga hamowania z przyczepą wzrasta o 20-30%,
 • należy zachować „rezerwę" prędkości aby w przypadku wystąpienia bocznego poślizgu raptownie zwiększyć prędkość.
W czasie użytkowania przyczepy należy pamiętać aby:
 • ładunek był zabezpieczony przed przesuwaniem się i rozłożony tak, aby kota były jednakowo obciążone,
 • nie przewozić przedmiotów długich, wystających poza skrzynię, gdyż może to spowodować uszkodzenie krawędzi skrzyni,
 • przy załadowywaniu przyczepy unikać opierania ciężkich przedmiotów na krawędzi skrzyni ponieważ może to spowodować oderwanie uszczelki lub uszkodzenie skorupy,
 • przy dłuższej jeździe z pustą przyczepą obniżyć ciśnienie powie¬trza w kołach do 0,10 MPa.
 • po odłączeniu przyczepy od samochodu wtyczka złącza umie¬szczona była w gnieździe wtyku.

UWAGA!

Ładowność przyczepy bagażowej N-250 wynosi 250 kg, N-260 — 245 kg. Jednak w przypadku użytkowania przyczepy z samochodem Polski Fiat 126p dopuszczalna masa przewożonego ładunku nie powinna przekroczyć 190 kg lub 185 kg w przypadku N-260 i taką wartość dopuszczalnej ładowności należy podać przy rejestracji przyczepy.
Za uszkodzenia wynikłe z przeciążenia przyczepy ponad wartość określoną w niniejszej instrukcji, producent nie ponosi odpowiedzialności.

6. KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY

Prawidłowe i regularne smarowanie mechanizmów oraz prawidłowa konserwacja gwarantują długą żywotność oraz stałą sprawność przyczepy. Po przejechaniu pierwszych 50 km a następnie po każdej dłuższej jeździe należy sprawdzić stan połączeń śrubowych i w razie potrzeby dokręcić, zwracając szczególną uwagę na śruby mocujące kola jezdne.
Po przejechaniu pierwszych 5000 km, a następnie po każdych 10 000 km należy uzupełnić smar w łożyskowaniu (p. 2 1).
Smar w piastach kół należy wymieniać po przejechaniu 30.000 km lub po dwóch latach eksploatacji.
Podwozie przyczepy powinno być poddawane przeglądowi co najmniej dwa razy w roku.
Podczas przeglądu należy zwrócić uwagę na stan spawów i powłok ochronnych Miejsca z uszkodzoną powłoką ochronną należy oczyścić, pokryć farbą podkładową i dwukrotnie emalią nawierzch¬niową. W przypadku dokonywania naprawy poprzez spawanie należy pamiętać, że niedopuszczalne jest spawanie osi zespołu jezdnego lub też spawanie w jej pobliżu, gdyż grozi lo zniszczeniem wałków gumowych zawieszenia. Konserwacja skrzyni ładunkowej polega zasadniczo na utrzymywaniu jej w czystości. Laminat należy myć zawsze na mokro, najle¬piej za pomocą środków do mycia karoserii samochodowej.
Uszkodzenia laminatu należy naprawiać we własnym zakresie.
W przypadku otarcia warstwy zewnętrznej należy uszkodzone miejsca zamalować emalią poliuretanową po uprzednim dokładnym odtłuszczeniu powierzchni otartej. Miejsca niewielkich pęknięć lub załamań laminatu należy dokładnie oczyścić i odtłuścić dodatkowo od wewnętrznej strony należy powierzchnie laminatu zszorstkować.
Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć od wewnątrz trzy warstwy maty szklanej o gramaturze 300 g/m2 przesycając je kolejno żywicą.
Po stwardnięciu żywicy zaszpachlować od zewnątrz widoczne uszkodzenia i po wyschnięciu szpachlówki wygładzić papierem ściernym, oczyścić z pyłu i zamalować emalią. W celu przygotowania przyczepy do sezonu zimowego należy ją dokładnie umyć, elementy metalowe niemalowane zabezpieczyć cienką warstwą smaru stałego, a laminat pokryć warstwą środków używanych do konserwacji karoserii samochodowej.
Szczególnie dokładnie należy zabezpieczyć zamek pokrywy. Jeżeli to nie jest konieczne, nie należy pozostawiać zamka motocyklowego w zaczepie kulowym. Zaleca się aby w okresie zimowym przyczepę przechowywać pod dachem.

instrukcja_n250_07

Instrukcja w wersji do druku (PDF) w dziale Do pobrania »

Instrukcja Użytkowania Przystawki Do Przyczepy Niewiadów N-126E-AX Z aneksem kuchennym i werandą

1. Dane Techniczne

instrukcja_N126eax_1

Wysokość maksymalna
2.15 m
Masa powłoki
14.8 kg
Masa stelaża
13.0 kg
Wymiary powłoki spakowanej
0.20 x 0.40
Wymiary stelaża spakowanego
0.10 x 0.30

Części składowe wyrobu:

 1. Powłoka wykonana z tkaniny impregnowanej wodoodpornie
 2. Stelaż
 3. Śledzie aluminiowe
 4. Śledzie stalowe – burzowe
 5. Zasłonki
 6. Sznur gumowy długości 1.55m
 7. Haczyki (zaczepy)
 8. Rolki do zasłonek
 9. Osłona na koła przyczepy
 10. Pokrowiec na powłokę
 11. Pokrowiec na stelaż
 12. Woreczek na śledzie i części zapasowe
 13. Woreczek na śledzie burzowe
 14. Materiały naprawcze

instrukcja_N126eax_2

 

W celu rozstawienia przystawki należy:

 • Wyjąć powłokę przystawki z pokrowca i tylne obrzeże powłoki (w które jest wszyty sznur gumowy) wciągnąć w rowek szyny znajdującej się na przyczepie;
 • Wyjąć segmenty stelaża z pokrowca i uporządkować je - segmenty trzyramienne wg odbitych numerów 1, 2, a segmenty (6) dłuższymi gardłowaniami (100mm) połączyć z segmentami (7), posiadającymi śruby i zmontować stelaż bez jego części dotyczących werandy przystawki i aneksu kuchennego

Uwaga: Segment (2) ma ramię nogi dłuższe o 3cm niż ramię nogi segmentu (1).

 • Powłokę przystawki, która została połączona obrzeżem z przyczepą – nałożyć na stelaż, a segmenty stelaża (7) wsunąć w kieszonki powłoki;
 • Pod aneks kuchenny w prawej ścianie przystawki podstawić dwa maszty (8) i poprzeczkę (9) tak, aby groty masztów przechodziły przez otwory w narożach aneksu kuchennego;
 • Zmontować stelaż werandy przystawki, segmenty wierzchołkowe werandy (5) połączyć z ramieniem czwórnika (3) przesuniętym przez otwór w powłoce przystawki. Powłokę werandy nałożyć na stelaż tak, aby groty na masztach czołowych przechodziły przez otwory w powłoce;
 • Dół powłoki zamocować do ziemi za pomocą odciągów i śledzi
 • Na groty masztów aneksu kuchennego i werandy nałożyć odciągi ze sznurka i zamocować te odciągi śledziami do ziemi, a także zamocować pozostałe odciągi połączone z powłoką.
 • Osłonę na koła przyczepy podwiesić do zaczepów na podwoziu przyczepy, w celu zasłonięcia przestrzeni między przyczepą a podłożem

Instrukcja w wersji do druku (PDF) w dziale Do pobrania »

Zespół jezdny i urządzenie najazdowe przeznaczone są do przyczep lekkich o dopuszczalnej masie całkowitej 450 do 750kg. Dostarczane są do handlu fabrycznie zamontowane w przyczepach lub w zestawie z przeznaczeniem do zamontowania w przyczepach typ N-126 d, e oraz 410 (z ramami ocynkowanymi) produkowanych przez Z.S.P. (dawniej ZSDiT) Niewiadów, a nie wyposażonych fabrycznie w układ hamulcowy. Zespół jezdny posiada mechanizm hamujący bezwładnościowy (najazdowy), sterowany urządzeniem najazdowym, wyposażony w układ wyłączający hamulec podczas cofania zestawu samochód przyczepa. Przed przystąpieniem do montażu zespołu jezdnego i urządzenia najazdowego do przyczepy oraz przed rozpoczęciem użytkowania przyczepy z hamulcami należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do zawartych w niej wskazówek.

1. Dane Techniczne

Dopuszczalna całkowita masa hamowanej przyczepy 450 - 750kg
Dopuszczalny nacisk pionowy na zaczep 70 da N
Hamulec roboczy bębnowy sterowany bezwładnościowo, posiadający automatyczne urządzenie wyłączające hamulec podczas cofania zestawu samochód - przyczepa
Hamulec postojowy uruchamiany ręcznie, działający na mechanizm hamujący roboczy
Szerokość szczęki hamulca 35mm
Średnica wewnętrzna bębna hamulca 200mm
Rozstaw kół 1500mm
Tarcza koła jezdnego 4.00B x 12 lub 4.5 J x 13
Śruba mocująca tarcze kół M 12 x 1,5
Rozstaw śrub Ø 98
Zaczep kulowy z zamkiem ZM 3, przystosowany do kuli Ø k = 50 - 039mm,
Masa zespołu jezdnego
z mechanizmem hamującym
45kg
Masa urządzenia najazdowego 11kg

2. Budowa

W skład zespołu jezdnego wchodzą elementy zawieszenia i elementy mechanizmu hamującego. Zawieszenie stanowi rura /4/ o przekroju kwadratowym, w którą wciśnięte są wałki gumowe /3/ wraz z prętami kwadratowymi stanowiącymi osie wahaczy /1, 2/. Do drugiego końca wahaczy przyspawane są osie kół i wsporniki szczęk służące do zamocowania pozostałych elementów mechanizmu hamującego. Całość mechanizmu zakrywa bęben hamulcowy osadzony na osi koła przy pomocy łożysk kulkowych.

Składa się z zaczepu kulowego /1/ zamocowanego na rurze cięgna /16/ przesuwającej się w korpusie /17/. Cięgno to oddziaływuje na dźwignię zwrotną /18/, która za pośrednictwem cięgna /2 rys. 4/ napina linki /5 rys. 4/ uruchamiające mechanizmy hamujące. Urządzenie najazdowe wyposażone jest w dźwignię hamulca ręcznego /27/ umożliwiającą hamowanie przyczepy na postoju. Dźwignia ta działa przez cięgno hamulca ręcznego /14/ i cylinder ze sprężyną /20/ na cięgno /2 rys. 4/ i linki /5 rys. 4/ wywołując powstanie siły hamującej.

3. Użytkowanie

instrukcjaUrzadzenieNajazdowe_1

Aby połączyć przyczepę z hakiem samochodu należy:

 • zdjąć osłonę /3/ z zamka zaczepu, po obróceniu kluczem w prawo wyjąć zamek /4/ wcisnąć trzpień zabezpieczający /2/
 • wychylić dźwignię /l/ do oporu co spowoduje otwarcie gniazda kuli
 • nałożyć zaczep na kulę haka
 • zwolnić dźwignię
 • sprawdzić czy trzpień zabezpieczający wrócił do położenia pierwotnego
 • włożyć zamek w tulejkę, klucz obrócić w lewo i wyjąć
 • nałożyć osłonę zamka
 • założyć na zaczep przy haku, linkę zabezpieczającą

Uwaga:

Założenie linki na zaczep jest obowiązkowe, gdyż służy ona do awaryjnego zatrzymania przyczepy w przypadku utraty połączenia z samochodem ciągnącym.

Podczas korzystania z hamulca postojowego dźwignia hamulca ręcznego powinna być zaciągnięta do końca co spowoduje odpowiednie ściśnięcie sprężyny, wywierającej siłę na cięgno, zapewniając skuteczne hamowanie również podczas ruchu przyczepy do tyłu. W przypadku najeżdżania tyłem na krawężnik lub cofania w szczególnie trudnych warunkach drogowych zaleca się włączanie dźwigni blokady cofania uniemożliwiającej wsuwanie się rury cięgna z zaczepem. Aby załączyć dźwignię /1 rys. 2/, należy nacisnąć ją w kierunku A a następnie (nie zwalniając nacisku) przesunąć do przodu — kierunek B, tak aby koniec dźwigni wsunął się pod zderzak kątowy /2/. Po ruszeniu do przodu następuje samoczynne zwolnienie blokady.Uwaga:

W przypadku wymiany urządzenia najazdowego lub zespołu jezdnego z mechanizmem hamującym, należy pamiętać, że wymieniony zespół musi być tego samego typu jak w oryginalnym zestawie. Stosowanie innych zespołów jest niedopuszczalne.

4. Regulacje

W celu wyregulowania luzu łożysk należy:

 • podnieść przyczepę tak aby koła nie dotykały do podłoża
 • zdjąć pokrywę łożyska /19 rys. 9/
 • wyciągnąć zawleczkę /27/ i dokręcić nakrętkę koronową /26/ aby koło wytracało ruch obrotowy
 • odkręcić nakrętkę o kąt około 30o do najbliższego otworu pod zawleczkę
 • włożyć nową zawleczkę i rozgiąć
 • nałożyć pokrywkę łożysk

Uwaga:

Ustawienie zbyt małego lub zbyt dużego luzu łożysk powoduje zmniejszenie trwałości i może doprowadzić do ich zniszczenia.

Regulacja hamulca obejmuje regulację luzu pomiędzy bębnem, a szczękami oraz regulację cięgien.

Aby dokonać regulacji należy:

 • podnieść przyczepę tak aby koła nie dotykały do podłoża,
 • sprawdzić czy linki są wyluzowane, jeśli nie doprowadzić do ich wyluzowania,
 • wyjąć zaślepkę z otworu regulacyjnego,
 • pokręcić kółkiem zębatym do zablokowania bębna w ruchu do przodu,
 • odkręcić kółko zębate tak aby bęben obracał się do przodu bez oporu,
 • brót kółka zębatego zgodnie z kierunkiem strzałki wybitej na wsporniku szczęk powoduje zmniejszenie się luzu pomiędzy bębnem a szczękami.

instrukcjaUrzadzenieNajazdowe_3

Regulację cięgien przeprowadza się po uprzednio dokonanej regulacji luzu pomiędzy szczękami a bębnem.

instrukcjaUrzadzenieNajazdowe_4

Aby dokonać regulacji cięgien należy:

 • zwolnić dźwignię hamulca ręcznego sprawdzić czy nie ma luzu na linkach, jeśli jest zlikwidować go przez pokręcenie nakrętkami /7, 8/ na linkach /5/ tak aby łącznik /6/był ustawiony prostopadle do cięgna /2/ ustawić nakrętki /4/ na cięgnie /2/ przy urządzeniu najazdowym tak aby pozostawić 1mm luzu między nakrętką a cylindrem ze sprężyną /3/.

Po prawidłowo dokonanej regulacji hamulca przy zaciągniętej na drugi "ząbek" dźwigni hamulca ręcznego, powinna być wyczuwalna lekka siła hamowania jednakowa na obu kołach, a po zwolnieniu dźwigni bębny powinny obracać się bez oporu.

5. Konserwacja

Aby zachować sprawność zespołu jezdnego z hamulcem należy:
A – na bieżąco:

 • utrzymywać wnętrze zaczepu kulowego w czystości a gniazdo kuliste powinno być stale nasmarowane smarem stałym,

B – co 2000km:

 • sprawdzić luz w ułożyskowaniu kół, w przypadku stwierdzenia wyczuwalnego luzu w łożyskowaniu kół należy przeprowadzić jego regulację,

C - co 5000km:

 • nasmarować smarem ŁT4S2 przez smarowniczki łożyska ślizgowe cięgna, (rura cięgna w osłonie gumowej powinna być zawsze pokryta smarem),
 • dokonać regulacji luzu pomiędzy szczękami a bębnem kompensując zużycie okładzin,

D - co 10 000 lub co 6 m-cy:

 • wymienić smar w gnieździe kulistym zaczepu,
 • pokryć smarem sprężyny wewnątrz zaczepu,
 • uzupełnić smar (ŁT4S2) w łożyskach kół,
 • sprawdzić stan okładzin ciernych szczęk hamulcowych, grubość minimum 1,5mm i wyregulować hamulce,
 • nasmarować olejem linki hamulcowe,
 • nasmarować smarem ŁT4S2 sworzeń 15 rys. 9 pamiętając że w przypadku użycia zbyt dużej ilości smaru mogą ulec zanieczyszczeniu okładziny szczęk co spowoduje znaczne zmniejszenie skuteczności hamowania,
 • asmarować smarem ŁT4S2 ruchome elementy urządzenia najazdowego

6. Usterki i ich usuwanie

Usterki Sposób usunięcia
Hamulec działa z jednej strony Dokonać regulacji hamulca. Sprawdzić ruch linki w pancerzu. Sprawdzić stan szczęk.
Przyczepa hamuje przy redukowaniu gazu Sprawdzić amortyzator urządzenia najazdowego, jeżeli jest zaoliwiony – wymienić.
Przyczepa hamuje nieregularnie Dokonać regulacji hamulca. Sprawdzić stan linek hamulcowych. Sprawdzić stan amortyzatora Sprawdzić stan szczęk.
Przyczepa hamuje podczas cofania Nasmarować urządzenie wyłączające.
Przegrzewanie się bębnów hamulcowych Sprawdzić stan sprężyn mechanizmu hamującego. Sprawdzić stan linek hamulcowych. Dokonać regulacji hamulca.
Przyczepa nie hamuje lub hamuje słabo Dokonać regulacji hamulca. Sprawdzić stan szczęk hamulcowych. Sprawdzić wsuwanie rury cięgna urządzenia najazdowego.

7. Montaż układu hamulcowego

1 Zespół jezdny z mechanizmem hamującym 200.42.00.0.000 1 szt
2 Urządzenie najazdowe 200.51.00.0.00 1 szt
3 Cięgno kpl: dla przyczep N-126 d i e 115.01.00.100 1 szt
Cięgno kpl: dla przyczepy N 410 260.02.00.100 1 szt
4 Wężyk 115.01.00.002 1 szt
5 Opaska B480C PN-63/M-74905 1 szt
6 Nakrętka Ml0-5-II-OC PN-75/M-82144 3 szt
7 Tulejka 115.01.00.001 4 szt
8 Podpora dyszla 115.01.00.003 1 szt
9 Gniazdo wtyku 180.01.04.002 1 szt
10 Śruba M 12x110-58-II-OC PN-74/M-82101 4 szt
11 Śruba M 12x30-5, 8-II-OC PN-74/M-82105 4 szt
12 Nakrętka M 12-5 II-OC PN-75/M-82144 4 szt
13 Nakrętka koronowa AM12-04-I-OC PN-74/M-83159 4 szt
14 Podkładka sprężysta 12,2 OC PN-77/M-82008 4 szt
15 Podkładka okrągła 13 OC PN 78/M-92006 5 szt
16 Zawleczka S-Zn-3, 2 x 25 PN-76/M-82001 4 szt

Detale poz. 3 - 6 należy dodatkowo zakupić
Detale poz. 7 - 16 wchodzą w skład podwozia przyczepy bez hamulców
Detal poz. 16 - zawleczka S-Zn-3,2 x 25 - należy wymienić na nowy

Podany poniżej opis montażu odnosi się do przyczep N-126 d, ds, e i es oraz przyczepy bagażowej 41 Ob posiadających ocynkowane ramy podwozia. Aby zamontować zespół jezdny z mechanizmem hamującym oraz urządzenie najazdowe, należy:

 • poluzować śruby mocujące koła jezdne,
 • przyczepę N 126 wnieść na podporach składanych tak aby koła nie dotykały do ziemi,
 • przyczepę typ 410b podnieść i podeprzeć tak aby koła nie dotykały do ziemi lub po zdjęciu opończy i stelaża położyć na ziemi kołami do góry,
 • zdemontować z dyszla zaczep kulowy i nakładki,
 • odkręcić koła i zdemontować zespół jezdny bez hamulca
 • do dyszla przykręcić urządzenie najazdowe wg rys. 5
 • do ramy przykręcić zespół jezdny z mechanizmem hamującym wg rys. 6
 • zamontować cięgno kpi /2/rys. 4 oraz cylinder ze sprężyną /3/ i nakrętki /4/ na opaskę naciągnąć wężyk
 • ściągnąć opaskę /1/ linki /5/ tak aby nie zwisały do dołu
 • wyregulować hamulec wg punktu 5.2. niniejszej instrukcji

instrukcjaUrzadzenieNajazdowe_5
instrukcjaUrzadzenieNajazdowe_6

Uwaga:

Możliwe jest zamontowanie zespołu jezdnego z układem hamulcowym do przyczep N-126 starego typu oraz do przyczepy N400. Z uwagi na większy zakres prac związanych z zamontowaniem układu hamulcowego w tych przyczepach należy zlecić to do warsztatu mechanicznego. Na rysunku 5 i 6 pokazano rozmieszczenie otworów do mocowania urządzenia najazdowego oraz zespołu jezdnego, przy czym wszystkie wyprodukowane w ZSDiT przyczepy posiadają ramy o wymaganym rozstawie otworów do mocowania zespołu jezdnego. W przypadku montażu układu w starych typach przyczep, należy zakupić wszystkie elementy wg punktu 8.1. Zamontowanie urządzenia najazdowego i zespołu jezdnego z mechanizmem hamującym powoduje wzrost masy przyczepy o 30kg. Dopuszczalna ładowność przyczepy pozostaje bez zmiany. Dziękujemy Życzymy dużo zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu.

8. Wykaz części zamiennych

POZYCJA NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ SZTUK NAZWA
1 200.56.00.000 1 Zaczep kulowy
2 200.55.00.008 1 Rękojeść
3 200.55.00.009 1 Osłona zamka
4 ZM 3 1 Zamek motocyklowy + 2 klucze
5 200.51.00.0.02 1 Zderzak kątowy
6 200.51.00.0.03 1 Sprężyna dźwigni blokady
7 200.51.00.0.04 1 Osłona gumowa
8 200.0.23.01 1 Amortyzator
9 200.51.00.0.06 1 Łącznik amortyzatora
10 200 51.00.0.07 2 Łożysko ślizgowe
11 200.51.00.0.08 1 Sworzeń
12 200.51.00.0.09 2 Pierścień sprężysty
13 200.51.00.0.10 1 Płytka
14 200.51.00.0.11 1 Cięgno hamulca ręcznego
15 200.51.00.0.12 1 Zderzak
16 200.51.00.1.00 1 Cięgno kpi
17 200.51.00.2.00 1 Korpus kpi
18 200 51.00.3.00 1 Dźwignia zwrotna kpi
19 200 51.00.4.00 1 Łącznik widełkowy
20 200.51.00.5.00 1 Cylinder ze sprężyną
21 200.51.00.6.00 1 Linka zabezpieczająca
22 200.51.00.7.00 1 Dźwignia blokady cofania kpi
23 200.51.01.0.02 1 Przycisk
24 200.51.01.0.03 1 Rękojeść
25 200.51.01.0.04 1 Sprężyna
26 200.51.01.0.06 1 Zębatka
27 200.51.01.0.00 1 Dźwignia hamulca ręcznego kpl
28 M 12x1, 25x60-5, 8-11-Fe/Zn 9c
PN-75/M-82101
1 Śruba
29 MI2.xl. 25x55-5,8-II- Fe/Zn 9c
PN-75,M- 82101
1 Śruba
30 MI2xl. 25x45-5, 8-II-Fe/Zn 9c
PN-75/M-82101
1 Śruba
31 M10x55-5, 8-II- Fe/Zn 9c 1 Śruba
32 AM 12x1, 25-8-Zn
BN -75/3611-21
4 Nakrętka
33 M10-5-II-Fe/Zn 9c
PN-75/M-82144
2 Nakrętka
34 17 Fe/Zn 9c
PN-78/M-82005
2 Podkładka
35 10.5 Fe/Zn 9e
PN-78/M-82005
1 Podkładka
36 Z 10,2 Fe/Zn 9c
PN-77/M-82008
1 Podkładka sprężysta
37 12x18/135/0c
PN-63/M-83002
1 Sworzeń
38 10x25/22oc
PN 63/M-83002
1 Sworzeń
39 S Zn 4x30
PN-76/M-82001
1 Zawleczka
40 S-Zn 3,2x20
PN-76/M-82001
1 Zawleczka
41 S- Zn 2,5x16
PN-76/M-82001
1 Zawleczka
42 St M 8x1
PN-76/M-86002
2 Smarowniczka
43 M8-5-II-Fe Zn 9c
PN-75/M-82144
2 Nakrętka

instrukcjaUrzadzenieNajazdowe_7

instrukcjaUrzadzenieNajazdowe_8 instrukcjaUrzadzenieNajazdowe_9

POZYCJA NUMER CZĘŚCI ILOŚĆ SZTUK NAZWA
1 200.42.01.0.00 1 Wahacz lewy z mechanizmem hamującym
2 200.42.02.0.00 1 Wahacz prawy z mechanizmem hamującym
3 200.38.01.001 8 Wałek gumowy
4 200.42.00.2.00 1 Rura podwozia
5 200.42.00.0.02 1 Łącznik cięgnien
6 200.42.04.1.00 2 Cięgno hamulca
7 200.42.04.0.01 2 Nakrętka kulista
8 M8-5-II Fe/Zn 9c
PN-75/M-92144
2 Nakrętka
9 200.42.04.0.00 2 Cięgno hamulca kpl
10 200.48.00.0.01 2 Podkładka łożyska
11 200.48.00.0.02 4 Podkładka sprężyny
12 200.48.00.0.03 4 Sprężyna ustalająca szczękę
13 200.48.00.0.05 2 Sprężyna krzywki
14 200.48.00.0.06 2 Sprężyna ściągająca szczęki
15 200.48.00.0.07 2 Sworzeń
16 200.48.00.0.08 2 Zaślepka
17 200.48.00.0.09 2 Bęben hamulcowy z piastą
18 200.38.00.001 8 Śruba mocowania kół
19 200.42.00.002 2 Pokrywa łożysku
20 200.48.00.1.00 2 Zespół krzywki
21 200.48.00.2.01 2 Śruba regulacyjna
22 200.48.00.2.10 2 Trzpień regulacji
23 200.48.00.3.00 2 Rozpierak
24 200.48.00.6.00 4 Szczęka hamulca kpl
25 200.42.01.1.00 1 Wahacz lewy ze wspornikiem szczęk
25A 200.42.02.1.00 1 Wahacz prawy ze wspornikiem szczęk
26 BM 18xl,5-06-IOC
PN-74/M-82159
2 Nakrętka
27 S-Zn-4x32
PN-76/M-82001
4 Zawleczka
28 6204C3
PN-79/M-86100
2 Łożysko kulkowe
29 6206C3
PN-79/M-86100
2 Łożysko kulkowe
30 A42x62x10
PN-81/M-86960
2 Pierścień usczelniający

Uwaga:

Przy zamawianiu i zakupie części zamiennych należy określić:

 1. numer katalogu części zamiennych wg którego zamawia się daną część
 2. numer części, kolumna 2 w wykazie części zamiennych
 3. pełną nazwę katalogową części zamiennych

Instrukcja w wersji do druku (PDF) w dziale Do pobrania »

uklad_wnetrza_przyczpy

button1